Miasto

Polityczność przestrzeni filmowej | Iluzja odrębności – prywatne/publiczne

Uniwersytet Krytyczny | Prowadzenie: A. Michnik

Uniwersytet Krytyczny | W stronę teorii 'doorsien’: polityczność przestrzeni filmowej | Iluzja odrębności – prywatne/publiczne: Fassbinder, Akerman, Campion, Gorris 

Prowadzenie: Antoni Michnik

20 kwietnia, środa, godz. 18.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Jednym z podstawowych kontekstów, w jakich analizowane jest interesujące nas malarstwo niderlandzkie XVII w. są nowożytne przemiany relacji pomiędzy tym co publiczne, a tym co prywatne. Dotychczas krążyliśmy wokół tych zagadnień, natomiast na następnym spotkaniu spróbujemy syntetycznie przyjrzeć się temu, w jaki sposób analogiczne przemiany między publicznym oraz prywatnym problematyzuje twórczość filmowa wybranej, zróżnicowanej grupy twórców.

W XX wieku przestrzeń prywatności wyraźnie się skurczyła pod naporem nowych technologii kontroli, jednak cały czas pokutuje nadzieja (iluzja?) tego, że jesteśmy w stanie odciąć się od świata, lub udać na wewnętrzna emigrację i zapewnić sobie przestrzeń klasycznie, XIX-wiecznie, rozumianej prywatności. Równocześnie działalność ruchów emancypacyjnych uczyniła kolejne sfery prywatnego politycznym dodatkowo podważając status prywatności.

Kontynuując rozważania z poprzednich wykładów, będziemy zastanawiać się nad związkami tych przemian z ekspansją nie-miejsc, a także z problematycznym statusem XXwiecznej historii. Przyjrzymy się przemianom zwłaszcza w kontekście osiągnięć ruchów emancypacyjnych. Narracja będzie się ogniskować wokół twórczości kwartetu Michael Fassbinder – Chantal Akerman – Jane Campion – Marleen Gorris.

_________

Cykl wykładów i projekcji opowiadający o politycznych znaczeniach przestrzeni filmowej poprzez XVII-wieczne niderlandzkie malarstwo oraz jego teorię. Dlaczego właśnie malarstwo holenderskie XVII wieku? Ponieważ był to czas narodzin globalnego kapitalizmu, ponieważ nowożytna wizualność cały czas na nas oddziałuje, ponieważ żyjemy w czasach neobaroku, ponieważ w Niderlandach powstały wtedy podwaliny nowoczesnej sfery i przestrzeni publicznej. Ponieważ pytania, które stawiają dzisiaj tamte sztuki wizualne, pozwalają inaczej spojrzeć na współczesność.

Cykl składa się z odbywających się na przemian wykładów oraz projekcji filmów poprzedzonych wstępnymi referatami.

Antoni Michnik – absolwent Instytutu Historii Sztuki UW, historyk kultury, performer. Członek założyciel researchersko-performatywnej Grupy ETC oraz Zespołu Badań Praktyk Późnej Nowoczesności przy IKP UW. Od jesieni 2013 w redakcji „Glissanda”. Publikował między innymi w „Kwartalniku Filmowym”, „Kontekstach“, „Zeszytach Literackich”, „Kulturze Popularnej” , „Przeglądzie Humanistycznym”. Współredaktor książki Grupy ETC Fluxus w trzech aktach. Narracje – estetyki – geografie.

________

Kolejne spotkania cyklu:
4.05: FILM | Gender: Lizzie Borden „Born in Flames”
18.05: WYKŁAD | Iluzja transparencji: miedzy „Autorem Widmo” a „Limits of Control”
1.06: FILM | Powtórzenie: Peter Greenaway „Four American Composers – Meredith Monk, Phillip Glass”

Pozostałe seminaria Uniwersytetu Krytycznego w semestrze wiosennym.

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

UM

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij