Miasto

Piknik Golgota. Religia i sztuka w przestrzeni wspólnej

Rozmawiają prof. Monika Płatek, Joanna Mytkowska, Sebastian Duda i ksiądz prof. Witold Kawecki

9 października, czwartek, godz. 18.00, siedziba Krytyki Politycznej, ul. Foksal 16/ 2 p.

Zapraszamy na debatę pt.:

Piknik Golgota. Religia i sztuka w przestrzeni wspólnej

Organizatorzy:
Krytyka Polityczna
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Centrum Myśli Jana Pawła II

Udział wezmą:

Sebastian Duda
teolog, biblista związany z Katolickim Uniwersytetem w Lowanium w Belgii, członek Zespołu Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie, wykładowca na Podyplomowych Studiach Gender w Instytucie Badań Literackich PAN, członek redakcji „Więzi”, ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II 

Ks. prof. Witold Kawecki
wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej, twórca specjalności teologii kultury, organizator i dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW, kierownik Katedry Dialogu Wiary z Kulturą, członek Rady Programowej Festiwalu Gorzkie Żale 
 

Joanna Mytkowska
dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, krytyczka sztuki, kuratorka wystaw m.in. przestrzeni Espace 315 w Centrum Pompidou w Paryżu i Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji (2005), autorka licznych tekstów o sztuce

Prof. Monika Płatek
prawniczka, wykładowczyni w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, publicystka i feministka, założycielka Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej.

Prowadzenie: Tomasz Stawiszyński
filozof, publicysta, dziennikarz Radia RDC, członek zespołu Krytyki Politycznej

Proponujemy debatę nad pytaniami dotyczącymi kształtu demokracji i funkcjonowania życia publicznego w Polsce, które wynikają z wydarzeń ostatnich miesięcy, związanych z odwołaniem spektaklu Golgota Picnic i zorganizowaną w odpowiedzi oddolną, ogólnopolską akcją Piknik Golgota. Spór im towarzyszący toczył się w polu definiowanym zarazem przez religię, sztukę i prawo, prowadząc w istocie do pytań o podstawowe wymiary ładu demokratycznego. W przestrzeni publicznej – rozumianej jako wspólna – zarówno religia, jak i sztuka zajmują miejsce szczególne, pretendując do miana „wyjątku”, którego odrębna pozycja powinna znajdować gwarant w prawie i demokratycznej praktyce społecznej. Czym jest owa „pozycja wyjątkowa” religii i sztuki? Jaka jest odpowiedź prawa na ten postulat? Jak możliwe jest współistnienie tych „wyjątkowych porządków” w przestrzeni wspólnej?

Katalog zagadnień obejmuje między innymi przepis o „obrazie uczuć religijnych”; konstytucyjną gwarancję wolności twórczości artystycznej; problem prywatyzacji prawa – wolność sumienia, a inne wolności obywatelskie i nieposłuszeństwo obywatelskie. Kwestie te trzeba rozważać w perspektywie instytucjonalnego ładu demokratycznego państwa, a więc powinności urzędników państwowych i samorządowych oraz kuratorów, a także roli Kościoła katolickiego, jako „instytucji wyjątkowej”.

——————————————————————————————–

10 października o godz. 19.00 w Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11 odbędzie się druga debata zorganizowana we współpracy Krytyki Politycznej i Centrum Myśli Jana Pawła II:

Dialog w czasie wojny

W debacie wezmą udział: 

Jakub Dymek
kulturoznawca, publicysta Dziennika Opinii Krytyki Politycznej

Dariusz Karłowicz
filozof, Teologia Polityczna

Paweł Kowal
sekretarz stanu w MInisterstwie Spraw Zagranicznych w latach 2006-2007, europoseł w latach 2009-2014

o. Marek Nowak OP
filozof, teolog, zaangażowany w dialog polsko-żydowski

Prowadzenie: Monika Bartoszewicz, Centrum Myśli Jana Pawła II

Zapraszamy!

Więcej szczegółów tutaj
 

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij