Miasto

Okrągły stół kultury

Świetlica zaprasza na kolejne konsultacje nt. kultury w mieście, które odbędą się w czwartek, 21 czerwca o godz. 17.00 w siedzibie Świetlicy. Prowadzenie: Marcin Śliwa oraz Wojciech Kłosowski.

Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” serdecznie zaprasza na kolejne konsultacje nt. kultury w mieście, zaangażowania w jej funkcjonowanie zarówno władz samorządowych, powiatowych, jak i organizacji pozarządowych, grup oddolnych, słowem urzędników, aktywistów, społeczników i mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 21 czerwca o godz. 17.00 w siedzibie Świetlicy KP (ul. Zamkowa 1, Cieszyn).

Prowadzenie: Marcin Śliwa oraz Wojciech Kłosowski

Po dyskusji na temat byłej strażnicy celniczej, która pełni funkcję alternatywnego ośrodka kultury, definicji kultury, która rządzi w Cieszynie pora na tzw. OKRĄGŁY STÓŁ KULTURY.Podczas konsultacji, które dają gwarancję równego udziału każdego kto przybędzie, chcemy przedyskutować kwestię języka: czy urzędnicy i artyści/aktywiści kulturalni mówią tym samym językiem? Koalicji- czy te są w ogóle możliwe, a jeśli tak to jak je zawierać? Jak sensownie ułożyć proces oddolnego tworzenia strategii dla kultury i dlaczego właśnie taka strategia się opłaca? Zastanowimy się również nad problemem rozwoju kultury w sąsiedztwie metropolii/dawnego miasta wojewódzkiego? Oraz jak można wykorzystać sąsiedztwo Cieszyna polskiego i czeskiego?

Wstępem do konsultacji będzie wykład Wojciecha Kłosowskiego nt. kompetencji kulturowych, wyzwań edukacyjnych stojących przed kulturą i niedostatków edukacji  kulturalnej w szkołach, w rodzinach, w mediach oraz znaczenia kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym.

Wojciech Kłosowski

Współtwórca idei programu Kierunek Kultura związany z nim od samego początku. Prowadził zajęcia w ramach Warsztatów Kultura tworzy rozwój, Mazowieccy Liderzy Kultury oraz projektu MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa. Redaktor publikacji Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę oraz Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze. Jest ekspertem samorządowym, specjalistą w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego. Wspiera doradczo tworzenie i wdrażanie lokalnych regionalnych polityk kulturalnych. Zajmuje się także programami rewitalizacji obszarów miejskich. Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Marcin Śliwa

Kierownik Działu Edukacji i Szkoleń Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Współtwórca idei programu Kierunek Kultura. Z wykształcenia germanista i czasem animator kultury. Działa na Mazowszu. Interesuje go prowincja rozumiana jako centrum alternatywne. Koordynator realizowanych w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki programów edukacyjnych: Kierunek Kultura, W stronę nowoczesnego muzeum, Cięcie, Muzyczni edukatorzy. Współpracował przy ideowym kształcie 7. Berlin Biennale. 

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Granica w budowie” współfinansowanego przez UM w Cieszynie.   

Partner:

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij