Miasto

Okrągły stół kultury

Świetlica zaprasza na kolejne konsultacje nt. kultury w mieście, które odbędą się w czwartek, 21 czerwca o godz. 17.00 w siedzibie Świetlicy. Prowadzenie: Marcin Śliwa oraz Wojciech Kłosowski.

Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” serdecznie zaprasza na kolejne konsultacje nt. kultury w mieście, zaangażowania w jej funkcjonowanie zarówno władz samorządowych, powiatowych, jak i organizacji pozarządowych, grup oddolnych, słowem urzędników, aktywistów, społeczników i mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 21 czerwca o godz. 17.00 w siedzibie Świetlicy KP (ul. Zamkowa 1, Cieszyn).

Prowadzenie: Marcin Śliwa oraz Wojciech Kłosowski

Po dyskusji na temat byłej strażnicy celniczej, która pełni funkcję alternatywnego ośrodka kultury, definicji kultury, która rządzi w Cieszynie pora na tzw. OKRĄGŁY STÓŁ KULTURY.Podczas konsultacji, które dają gwarancję równego udziału każdego kto przybędzie, chcemy przedyskutować kwestię języka: czy urzędnicy i artyści/aktywiści kulturalni mówią tym samym językiem? Koalicji- czy te są w ogóle możliwe, a jeśli tak to jak je zawierać? Jak sensownie ułożyć proces oddolnego tworzenia strategii dla kultury i dlaczego właśnie taka strategia się opłaca? Zastanowimy się również nad problemem rozwoju kultury w sąsiedztwie metropolii/dawnego miasta wojewódzkiego? Oraz jak można wykorzystać sąsiedztwo Cieszyna polskiego i czeskiego?

Wstępem do konsultacji będzie wykład Wojciecha Kłosowskiego nt. kompetencji kulturowych, wyzwań edukacyjnych stojących przed kulturą i niedostatków edukacji  kulturalnej w szkołach, w rodzinach, w mediach oraz znaczenia kultury w rozwoju lokalnym i regionalnym.

Wojciech Kłosowski

Współtwórca idei programu Kierunek Kultura związany z nim od samego początku. Prowadził zajęcia w ramach Warsztatów Kultura tworzy rozwój, Mazowieccy Liderzy Kultury oraz projektu MULTIPOLIS: Mazowsze/Warszawa. Redaktor publikacji Kierunek Kultura. Promocja regionu przez kulturę oraz Kierunek Kultura. W stronę żywego uczestnictwa w kulturze. Jest ekspertem samorządowym, specjalistą w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego. Wspiera doradczo tworzenie i wdrażanie lokalnych regionalnych polityk kulturalnych. Zajmuje się także programami rewitalizacji obszarów miejskich. Wykłada zarządzanie kulturą w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Marcin Śliwa

Kierownik Działu Edukacji i Szkoleń Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Współtwórca idei programu Kierunek Kultura. Z wykształcenia germanista i czasem animator kultury. Działa na Mazowszu. Interesuje go prowincja rozumiana jako centrum alternatywne. Koordynator realizowanych w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki programów edukacyjnych: Kierunek Kultura, W stronę nowoczesnego muzeum, Cięcie, Muzyczni edukatorzy. Współpracował przy ideowym kształcie 7. Berlin Biennale. 

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Granica w budowie” współfinansowanego przez UM w Cieszynie.   

Partner:

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij