Miasto

Odkrywanie Głębokiej – warsztaty dla studentów i licealistów

Na ulicy Głębokiej w Cieszynie powstaje słuchowisko. Stworzą je mieszkańcy, dzieci i młodzież.

Licealiści i studenci odbyli właśnie cykl szkoleń, podczas których przygotowywali się do tego niełatwego zadania. Wolontariusze projektu „Akcja: Głęboka!” na specjalnych zajęciach przeszli kursy, które umożliwiły im indywidualną pracę badawczą w celu zdobywania materiałów do słuchowiska. Przeprowadzono też specjalne warsztaty z edukacji kulturalnej i projektowania zajęć dla dzieci.

Zajęcia, w których uczestniczyli licealiści i studenci, dotyczyły trzech zagadnień. Pierwsze to spotkania na temat celów, metod i narzędzi badawczych wykorzystywanych do badań terenowych. Drugi stanowiły warsztaty z obsługiwania profesjonalnego sprzętu do rejestracji dźwięku. Ostatni dotyczył edukacji kulturalnej i pracy z dziećmi.

Podczas pierwszej części grupa wolontariuszy dowiedziała się, czym jest wywiad swobodny, jak rozmawiać z informatorami, czego unikać. Prowadzący opowiadali o specyfice prowadzenia wywiadu także w odniesieniu do tematyki projektu, czyli badania konkretnego miejsca, którym jest ulica Głęboka zamieszkiwana przez osoby z różnych grup społecznych, wiekowych i zawodowych. Opowiadali też o przykładach własnych badań etnograficznych i socjologicznych oraz problemach i odkryciach, które miały podczas nich miejsce.

Wolontariusze otrzymali bibliografię z zakresu antropologii, filozofii i socjologii dopasowaną do potrzeb indywidualnych każdego z uczestników. Na podstawie swoich zainteresowań zostali też przygotowani do spotkań z mieszkańcami oraz osobami związanymi z ulicą Głęboką.

Joanna Wowrzeczka, Grzegorz Studnicki z Muzeum Śląski Cieszyńskiego i Anna Cieplak przeprowadzili również zajęcia „Topografia ulicy Głębokiej”, podczas których uczestnicy działań poznawali jak zróżnicowany jest obszar badanej ulicy ze względu na wymiar społeczny i kulturowy.

Drugą część szkolenia stanowiły warsztaty z dźwięku oraz tworzenia słuchowiska przygotowane przez Pawła Kuklę i Wojciecha Jakubca. Prowadzący zrealizowali do tej pory szereg działań o charakterze muzycznym i teatralnym. Stworzyli między innymi spektakl i słuchowisko pt. Nie ma tego złego, co by na jeszcze gorsze nie wyszło na podstawie dramatów Witkacego,a od dwóch lat organizują też m.in. Festiwal „Teatralna Maszyna Pszczyna”. Podczas szkoleń młodzież uczyła się nie tylko tego, jak dobrze rejestrować dźwięk, ale też jak dobierać i nagrywać sample. Zajęcia odbywały się w Świetlicy „Na Granicy” oraz na ulicy Głębokiej.

Trzeci cykl szkoleń stanowiły warsztaty przeprowadzone przez zespół Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” ( Agnieszka Muras, Anna Cieplak), podczas których uczestnicy dowiedzieli się, jak projektować zajęcia dla dzieci, jak napisać konspekt, opracować temat zajęć, cele oraz dopasować do nich odpowiednie narzędzia pracy z dziećmi.

W tej chwili rozpoczęły się badania terenowe. Licealiści i studenci przeprowadzają wywiady z mieszkańcami, szczególnie tymi najstarszymi. Do 30 marca będą zbierać materiał dźwiękowy, który  po odpowiedniej obróbce stanie się częścią słuchowiska.

Równocześnie prowadzone są warsztaty artystyczno-edukacyjne dla dzieci, które projektują wolontariusze przy pomocy Zespołu Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy”. Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

25 maja odbędzie się premiera słuchowiska stworzonego przez wolontariuszy, dzieci oraz mieszkańców. W tym samym dniu zorganizujemy Święto ulicy Głębokiej.

Materiał na licencji CC by został przygotowany w ramach programu Akademia Orange prowadzonego przez Fundację Orange.

Projekt Akcja: Głęboka! Finansowany jest ze środków Akademii Orange.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Anna Cieplak
Anna Cieplak
Animatorka kultury, pisarka
Animatorka kultury, aktywistka miejska, autorka książek "Zaufanie" (2015), "Ma być czysto" (2016). Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą (od 2009 w Świetlicy Krytyki Politycznej "Na Granicy" w Cieszynie), nagrodzona za działalność w zakresie kultury przez MKiDN (2014), stypendystka programu "Aktywność obywatelska" (2015).
Zamknij