Miasto

„Niebieska Karta” i co dalej? – konferencja

Problem przemocy seksualnej wobec dzieci dotyka 1/4 dziewczynek i co 7 chłopca. W Polsce ciągle pozostaje tematem tabu.

Świetlica Krytyki Politycznej w Cieszynie wraz z Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji oraz kołem artystyczno- naukowym Art-Media Wydziału Artystycznego UŚ w Katowicach zapraszają na konferencję inicjującą projekt upowszechniania Niebieskiej Karty w zakresie przemocy seksualnej wobec nieletnich. Spotkanie dotyczyć będzie pomocy w zakresie upowszechniania informacji dla dzieci i rodziców na temat pedofilii, która jest problemem nie znajdującym wyrazu w strategiach przeciwdziałania przemocy w Cieszynie. 


24 kwietnia, środa, godz. 12.00, Świetlica KP w Cieszynie, ul. Zamkowa 1

Podczas konferencji zapoznamy się z danymi dotyczącymi skali zjawiska w Polsce i w regionie, podejściami i możliwymi strategiami przeciwdziałania oraz propozycjami własnych rozwiązań,  a także stworzymy zespoły robocze, które w kolejnych miesiącach będą pracować teoretycznie, badawczo i projektowo nad Niebieską Kartą.  

Program:

> Paweł Kozieł (MOPS Cieszyn) – Wystąpienie na temat Niebieskiej Karty 
> dr Izabela Bieńkowska (UŚ) – Różne oblicza przemocy 
> dr Ilona Fajfer-Kruczek (UŚ) – Przemoc seksualna wobec dzieci i młodzieży – problemy wiedzy, diagnozy i postępowania 
> dr hab. Łukasz Kliś (UŚ) – Projektuje się dla ludzi

Spotkanie organizowane jest przy współpracy MOPS w Cieszynie, Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, koła artystyczno- naukowego „ART-MEDIA” Wydziału Artystycznego UŚ.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij