Miasto

Mów za siebie: Pobyt tolerowany – akcja w prywatnym mieszkaniu

Kolejna odsłona akcji MÓW ZA SIEBIE – cyklu prezentacji projektów nieinstytucjonalnych pod kuratelą Zofii Dworakowskiej

POBYT TOLEROWANY

Weronika Fibich, Ewa Łukasiewicz i Teatr Szwalnia (Łódź)

„Pobyt tolerowany” to termin prawny opisujący formę ochrony, dzięki której cudzoziemiec, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy, może legalnie przebywać na terytorium obcego państwa. Pobyt tolerowany to niepewne jutro, łączące aspekty uchodźczej przeszłości i teraźniejszości. Pobyt tolerowany to stan pozornej ochrony i bezpieczeństwa. Akcja oparta na wywiadach z uchodźcami w Polsce porusza kwestie najistotniejsze dla ich losu – absurd i obłudę systemu, zależności polityczne, ograniczenia prawne, powracające wspomnienia i tęsknotę za rodziną, krajem, normalnością. Miejsce gry – prywatne mieszkanie – staje się przestrzenią deziluzji i spotkania, nie tylko z prawdą swoistych świadectw, ale także ze współuczestnikami akcji i samym sobą.

18 stycznia rozmowę po przedstawieniu poprowadzi Agata Diduszko-Zyglewska (Krytyka Polityczna).

Prezentacja odbędzie się w ramach kolejnej odsłony MÓW ZA SIEBIE – cyklu prezentacji projektów nieinstytucjonalnych, które stanowią jawnie osobistą wypowiedź twórców, wyrażają indywidualny punkt widzenia, własną interpretację rzeczywistości. Kuratorką cyklu jest Zofia Dworakowska.

Uwaga – akcja odbywa się w prywatnym mieszkaniu, którego adres zostanie podany na www.instytut-teatralny.pl.

_________________________________________
BILETY: 20 zł (normalny) 10 zł (ulgowy)
REZERWACJA: [email protected] 791 877 377

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij