Miasto

Modernizacja z ludzką twarzą – debata

O tym, jak wykorzystać mannę z unijnego nieba rozmawiać będą: prof. Anna Giza-Poleszczuk, Michał Sutowski, dr Marek Rymsza.

4 lipca, czwartek, godz. 18.00, Stocznia, ul. Bracka 20b, Warszawa

Dyskusja inspirowana jest letnim numerem kwartalnika „Więź”, w którym ukazał się blok tekstów Wielka Polska nowoczesna.

Goście:

– prof. Anna Giza-Poleszczuk – Uniwersytet Warszawski

– Michał Sutowski – „Krytyka Polityczna”

– dr Marek Rymsza – „Więź”, udział i prowadzenie.

Paneliści skoncentrują się na dyskusji wokół następującej tezy Marka Rymszy, wyrażonej w „Więzi”: „Warto postawić pytanie, czemu i komu służyć ma modernizacja, uwzględniając w tym pytaniu aspekt etyczny. Refleksja nad meandrami transformacji Polski po 1989 r. prowadzi do pytania: czy modernizacja musi nieść ze sobą tak duże koszty społeczne w postaci licznych „przegranych” środowisk, ulokowanych zarówno w strukturze społecznej jako „zbędne kategorie społeczne”, jak i geograficznie na terenach tzw. Polski B i C? Wydaje się, że nie tylko nie musi, ale wręcz nie powinna.

Rozwój cywilizacyjny poznajemy nie po tym, w jak dużym stopniu urzeczywistniają się aspiracje ludzi najbogatszych. Nie chodzi również o pełniejszą realizację interesów tych, który „wygrali” na przemianach, ani nawet o podnoszenie się uśrednionego poziomu życia obywateli. Postępu cywilizacyjnego nie mierzymy również stopniem egalitaryzacji (socjaldemokraci spod znaku „starej lewicy” mają w tej kwestii odmienne zdanie), choć ograniczanie nierówności jest ważnym aspektem polityki społecznej. Z perspektywy etycznej o rozwoju cywilizacyjnym decyduje podnoszenie się poziomu życia najsłabszych członków społeczności. Aż dziw bierze, że w dobie powszechnej walki z wykluczeniem społecznym myśl ta tak trudno przebija się do świadomości decydentów”.

Organizatorzy: Kwartalnik „Więź” oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij