Miasto

Mieszkanie: prawo czy towar? – debata po filmie „Eksmisja”

Organizatorem dyskusji w czasie Planete+ jest Klub KP we Wrocławiu.

13 maja, poniedziałek, godz. 19.00 (strat filmu), Dolnośląskie Centrum Filmowe,  ul. Piłsudskiego 64a, Wrocław

Wstęp wolny. Pierwszeństwo mają osoby z biletem na poprzedzający debatę seans.

Para emerytów musi wyprowadzić się z mieszkania, które zajmowała od lat. Kamienica, w której mieszkali ma nowego właściciela, któryszykanuje starszych państwa. W nowym mieszkaniu czynsz jest tak wysoki, że nie starcza im emerytury na niego.Takie historie spotykają dziesiątki tysięcy ludzi w całej Polsce. Wiele z tych historii kończy się zastraszaniem mieszkańców przez nowych właścicieli, szantażami, tragediami. Art. 75 Konstytucji RP mówi: „Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.” Czy na pewno? Czy mieszkanie jest prawem człowieka czy towarem – dziś luksusowym – na który stać nielicznych?

Uczestnicy debaty:

Barbara Kwaśny – członkini Akcji Lokatorskiej, pisze pracę doktorską na temat rewitalizacji i gentryfikacji Nadodrza pod opieką Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego,

Grażyna Drobik – prezeska Stowarzyszenia Pierwszy Krok, prowadząca Ośrodek pomocy tymczasowej dla osób bezdomnych we Wrocławiu,

Witold Kieńć – doktorant Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor pracy na temat prywatyzacji mienia publicznego,

Aneta Bronś – mieszkanka kamienicy, której historia przypomina tę przedstawioną w filmie,

Przemysław Witkowski – dr nauk politycznych, historyk myśli politycznej, poeta, redaktor Odry, felietonista Ha!artu, członek Klubu Krytyki Politycznej we Wrocławiu.

Organizatorem debaty jest Klub Krytyki Politycznej we Wrocławiu.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij