Miasto

Made in China

Uniwersytet Śląski zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową "Made in China. Rozmowy o Państwie Środka". 28-29 marca, środa-czwartek, Katowice .

Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Made in China – rozmowy o Państwie Środka

Krytyka Polityczna jest patronem konferencji. Polecamy lekturę ostatniego numeru pisma „Krytyka Polityczna nr 29. Chiny blisko”.

28 marca, ŚRODA
Sala Rady Wydziału
(Wydział Nauk Społecznych UŚ)

POLITYKA WEWNĘTRZNA
8:30-9:30 Rejestracja Uczestników konferencji – dzień 1

9:30 Otwarcie konferencji:
Organizator: Agnieszka Kandzia / Tomasz Okraska / Michał Kucharski
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz

9:45 EKSPERT dr Łukasz Gacek (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Chiński sznur pereł. Bezpieczeństwo na morskich szlakach transportowych.

10:05 mgr Jarosław Bednorz (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Rola perspektywy i znaczenie węgla kamiennego w polityce klimatyczno-energetycznej Chińskiej Republiki Ludowej.

10:20 Joanna Dobkowska (Uniwersytet Warszawski) – Chiny – mocarstwo odpowiedzialne? Analiza relacji ChRL z państwami dorzecza Mekongu w dziedzinie hydroenergetyki.

10:35 mgr Maciej M. Sokołowski (Uniwersytet Warszawski) – Energia chińskiego smoka. Próba zdefiniowania chińskiej polityki energetycznej.

10:50 DYSKUSJA

11:00 Dorota Dębicka (Uniwersytet Śląski) – Reformy Deng Xiaopinga i ich wpływ na gospodarkę współczesnych Chin.

11:15 mgr Łukasz Kosowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Powrót smoków. Wpływ triad na gospodarkę i politykę Chin.

11:30 Marek Grzesiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Gospodarka Chin a ich pozycja na arenie międzynarodowej.

11:45 DYSKUSJA

11:55 PRZERWA

POLITYKA ZAGRANICZNA
12:05 Ambasador Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce – Sun Yuxi

12:45 Prof. Zhang Fan, Yingnan Sun (Instytut Konfucjusza w Opolu) – Post-graduate Study „Chinese-European Intercultural Management” of Confucius Institute in Opole

13:05 EKSPERT dr Rafał Kwieciński (Instytut Konfucjusza w Krakowie) – Instrumenty polityki zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej.

13:25 mgr Michał Lubina (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Centrum Studiów Polska-Azja) – Birma w polityce Chin. Strategiczny sąsiad czy nowa kolonia?

13:40 Klaudia Rymut (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Stosunki chińsko-japońskie w XXI wieku – gdy historia kształtuje teraźniejszość.

13.55 DYSKUSJA

14:05 PRZERWA

14:15 mgr Tomasz Okraska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Między koncyliacją a konfrontacją. Wybrane problemy stosunków chińsko-indyjskich

14:30 mgr Karolina Mendrela (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Chindie. Chińsko-indyjski tandem na arenie międzynarodowej?

14:45 mgr Aleksandra Jaskólska (Uniwersytet Warszawski) – Polityka Indyjskiego Kongresu Narodowego wobec ChRL.

15:00 Bożena Buda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Wpływ polityki zagranicznej Chin na proces sukcesji władzy w Korei Północnej

15:15 Oskar Pietrewicz (Uniwersytet Warszawski) – Polityka Chińskiej Republiki Ludowej wobec Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Uwarunkowania, stan obecny, perspektywy.

15:30 DYSKUSJA

15:40 OBIAD

16:55 mgr Agnieszka Kandzia (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Na krawędzi – stosunki chińsko-australijskie w XXI wieku.

17:10 Justyna Łapaj (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Przegląd stosunków chińsko-izraelskich.

17:25 mgr Krzysztof Tlałka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Polityka ChRL wobec państw afrykańskich – współpraca rozwojowa, rywalizacja ekonomiczna czy nowy kolonializm?

17:40 Adrian Brona (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Stosunki bilateralne pomiędzy Polską a Chińską Republiką Ludową po 1989 r.

17:55 mgr Joanna Podgórska-Rykała (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Samorządowa współpraca polsko-chińska.

18:10 DYSKUSJA

18:20 FILM – Zawieście czerwone latarnie (1991, reż. Yimou Zhang, scen. Ni Zhen) 2h 05 min

20:25 Zakończenie pierwszego dnia konferencji

29 marca, CZWARTEK
Sala Sympozjalna I
(Wydział Nauk Społecznych UŚ)

HISTORIA I FILOZOFIA
8:30-9:30 Rejestracja Uczestników konferencji – dzień 2

9:30 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

9:40 Łukasz Moll (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Od potęgi do zacofania i… z powrotem? Historyczna droga rozwoju Państwa Środka.

9:55 Łukasz Czarnecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – On jest legendą. Życie i czasy doktora Sun Yatsena.

10:10 mgr Bohdan Pretkiel (Uniwersytet Warszawski) – Wpływ filozofii konfucjańskiej na prawo współczesnych Chin.

10:25 Mateusz Witek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Wu Shu i Kung Fu – mistyczna filozofia, sport czy sztuka walki?

10:40 mgr Krzysztof Budka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Polityka Chińskiej Republiki Ludowej w czasie wydarzeń październikowych w 1956 roku w Polsce.

10:55 DYSKUSJA

11:05 PRZERWA

SPOŁECZEŃSTWO I PRAWA CZŁOWIEKA
11:20 EKSPERT dr Katarzyna Marcol (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – „Turysta i jego cień”, czyli o zapośredniczonym spojrzeniu na Chiny.

11:40 mgr Adam Paluch (Uniwersytet Wrocławski) – Komercjalizacja obcości Państwa Środka, czyli socjologiczne spojrzenie na ruch turystyczny w Chinach.

11:55 Katarzyna Niedurny (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Ludzie, którzy nie istnieją – polityka ludnościowa Chin.

12:10 mgr Żaneta Rachwaniec-Szczecińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Synowie jedynacy i znikające córki – o pozycji kobiet w Chinach.

12:25 Anna Walkowiak (Uniwersytet Warszawski) – Problematyka handlu żonami w Chinach.

12:40 DYSKUSJA

12:55 PRZERWA

13:10 Anna Kotuła (Uniwersytet Gdański / Inholland Hogeschool, Holandia) – Zmiany w strukturze społecznej i mentalności mieszkańców Hongkongu po 1997 roku.

13:25 mgr Maria Michniowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – W Makao na pieniądze? – chińskie Las Vegas.

13:40 Zuzanna Żbik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Turkiestan Wschodni a prawa człowieka w Chinach.

13:55 mgr Anna Orska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Chinatown po polsku, czyli o społeczności chińskiej nad Wisłą.

14:10 mgr Jarosław Wichura (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Media społecznościowe i Internet w Chińskiej Republice Ludowej. Rewolucja pod parasolem cenzury.

14:25 DYSKUSJA

14:40 OBIAD

KULTURA I SZTUKA
15:40 EKSPERT dr Kinga Czerwińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – „Kultura made in China”. Wybrane zagadnienia polityki kulturalnej Chin.

16:00 EKSPERT mgr Karolina Pawlik (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Straż przednia czy tylna? Transformacje pisma chińskiego i szanghajska awangarda

16:20 mgr Filip Wróblewski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Beijing 2008. Od globalnego widowiska do procesu rytualnego.

16:35 mgr Magdalena Mikrut (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Chiny – kulturalnie. Teatr dawniej i dziś.

16:50 DYSKUSJA

17:00 PRZERWA

17:10 mgr Aleksandra Wycisk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Filmed in China. No people were harmed – kino chińskie między sztuką a polityką.

17:25 Julita Dudziak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Przejawy walki z konfucjanizmem w wybranych dziełach przedstawicieli Piątej Generacji kinematografii chińskiej

17:50 Patrycja Stroka, Magdalena Kłosek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Wizerunek kobiety w chińskim filmie.

18:05 Paweł Ziegler (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Fikcja ustrukturyzowana jak prawda – M. Butterfly Davida Henry’ego Hwanga.

18:20 DYSKUSJA

18:30 SLAJDOWISKO i WIECZÓR POETYCKI – Karolina Pawlik, Dariusz Szymanowski: Przerwane połączenia, Wypisy z historii Cesarstwa.

19:15 Zakończenie konferencji

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij