Miasto

Ludowość i praca

Ludowość to nie tylko cepelia, ale przede wszystkim życie codzienne ludu.

Wydarzenia w ramach roku Oskara Kolberga podkreślają i odwołują się najczęściej do roli obrzędów, zwyczajów, pieśni, gier i zabaw spisanych przez etnografa. 
Warto jednak wskazać, że ludowość to nie tylko cepelia, ale przede wszystkim życie codzienne ludu.

8 października 2014, środa, godz. 17.00, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, sala rzymska

Praca jest jednym z najważniejszych elementów naszej codzienności. Przeliczając ilość godzin, które spędzamy na pracy (płatnej czy bezpłatnej) można uznać, że jest dominującą czynnością w naszym życiu. Bywa rytuałem, polem tworzenia wspólnoty czy wyzysku. Może stać się także, jak pokazuje historia, zalążkiem do powstawania ruchów robotniczych, związków zawodowych. Jest polem negocjacji i tworzenia różnic społecznych, jak choćby poprzez wykluczanie osób bezrobotnych przez neoliberalny dyskurs. Warto zastanowić się co mówi o społeczeństwie wielość narracji o pracy. 

Podczas dyskusji Michał Gauza (współautor książki Rewolucja 1905programista) oraz Michael Morys-Twarowski (dr nauk humanistycznych w zakresie historii, z wykształcenia prawnik i amerykanista, współautor książek oraz autor kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych głównie historii Śląska Cieszyńskiego) będziemy rozmawiać o związku między ludowością a pracą w kontekście historycznym i społecznym. Postaramy się ukazać to zarówno z perspektywy szerszej jak i lokalnej, związanej ze Śląskiem Cieszyńskim.

Wydarzenie współfinansowane jest ze środków MKiDN (realizacja IMiT) w ramach roku Oskara Kolberga.

 

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij