Miasto

Kryzys uczelni – kryzys nauki – kryzys pracy

Zapraszamy na Kongres Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej

3 lutego, wtorek, godz. 11.00-19.30, Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńskiej 10, Warszawa

Wydatki na badania naukowe i edukację wyższą traktuje się dziś jak zło konieczne – chcemy potraktować je jako inwestycję w rozwój społeczny. Za jedynego partnera uczelni ustawa uznaje środowiska biznesowe – my chcemy zwrócić uczelnie społeczeństwu. Dlatego przy współudziale Krajowej Sekcji Nauki „Solidarności” i OPZZ organizujemy kongres, który ma przedstawić alternatywy dla antyrozwojowej polityki uśmieciowiania i odspołeczniania uczelni.

Zadaniem kongresu jest przedstawienie rozwiązań będących odpowiedzią na poważny kryzys polskiej nauki i degradację uczelni jako miejsc pracy i myślenia. Główną przyczyną kryzysu jest wadliwy system finansowania badań i jednostek naukowych oraz drastyczne niedofinansowanie nauki. Forsowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursowy system finansowania prowadzi do stopniowego wygaszania wojewódzkich ośrodków akademickich. Brak stabilności finansowej wymusza uśmieciowienie stosunków pracy na uczelni.

Społeczne konsekwencje takiej polityki są katastrofalne. Jednak uśpione dotychczas środowiska naukowe zaczynają się budzić i jednoczyć. Czas zmienić sytuację, w której Polska znajduje się na szarym końcu w Unii Europejskiej pod względem poziomu finansowania nauki. Tym, co uczelnie mają generować, jest nauka na wysokim poziomie, a nie krótkowzroczne oszczędności. Bez inwestycji w badania naukowe trudno myśleć poważnie o gospodarczym i społecznym rozwoju Polski.

Uczelnie muszą stać się miejscem innowacji społecznych. Dlatego zaprosiliśmy do udziału w Kongresie przedstawicieli otoczenia społecznego uniwersytetu: naukowców z różnych pokoleń, ekspertów, aktywistów i publicystów z różnych środowisk intelektualnych, związkowców różnych central.

Swoją obecność potwierdzili:

prof. Ryszard Bugaj (INE PAN)
prof. Juliusz Gardawski (KSE SGH)
dr Maciej Gdula (IS UW)
prof. Małgorzata Kowalska (UwB)
prof. Wiesława Kozek (IS UW)
Danuta Kuroń (Uniwersytet Powszechny im. J. J. Lipskiego w Teremiskach)
dr Adam Mrozowicki (IS UWR)
prof. Zbigniew Osiński (IBIN UMCS)
dr Krzysztof Posłajko (IF UJ)
prof. Jadwiga Staniszkis
dr hab. Izabela Wagner (IS UW)

Panele dyskusyjne:

Część I

11:00 Otwarcie kongresu i powitanie gości
11:00 – 11:40 Przedstawienie postulatów antykryzysowych Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej
Wystąpienia: prof. Małgorzata Kowalska, prof. Zbigniew Osiński, dr Mateusz Werner, Aleksander Temkin
11:40 – 12:20 Stanowiska partnerów związkowych
Wystąpienia: Prof. Janusz Rak – przewodniczący Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Dr Bogusław Dołęga – przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NZZS „S”
12:20 – 12:35 Przerwa

Część II

12:35 – 12:45 Wstęp do panelu nr 1. Aleksander Temkin, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej
12:45 – 14:00 Panel dyskusyjny nr 1. Uniwersytet społeczny. O potrzebie re-definicji pojęcia współpracy uniwersytetu z otoczeniem społecznym. Prowadzenie: Rafał Woś (Dziennik Gazeta Prawna).
Uczestnicy: Prof. Wiesława Kozek, Danuta Kuroń, Dr Adam Mrozowicki, Prof. Jadwiga Staniszkis
14:00 – 14:15 Marcin Zaród, Obywatele nauki, Uniwersytet. Dzisiaj problemy, jutro kryzys, pojutrze…
14:15 – 14:45 Dyskusja
14:45 – 15:15 Przerwa

Konferencja prasowa

Część III

15:15 – 15:25 Mateusz Piotrowski, Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej, Prekarny czy solidarny? Dwa modele uniwersytetu, dwa modele rynku pracy
15:25 – 15:40 Izabela Wagner, Quo vadis universitas?
15:40 – 17:25 Związki zawodowe, szkolnictwo i właściwy model rozwoju Polski
Swoje wystąpienia już potwierdzili: Andrzej Radzikowski – wiceprzewodniczący OPZZ, Grzegorz Gruchlik – wiceprezes ZNP, Sławomir Witkowicz – Przewodniczący Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ
17:25 – 17:40 Przerwa

Część IV

17:40 – 19:00 Panel nr 2 Uniwersytet śmieciowy. O destabilizacji stosunków zatrudnienia na polskich uczelniach. Prowadzenie: Adam Leszczyński (Gazeta Wyborcza)
Uczestnicy: Prof. Ryszard Bugaj, Dr Magdalena Woźniak-Rek, Dr Maciej Gdula, Dr Krzysztof Posłajko
Dyskusja
Około 19:30 – zakończenie kongresu

Organizator:

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij