Miasto

Kongres Kultury i Komunikacji

Pierwsze na taką skalę cieszyńskie spotkanie w sprawie kultury. 6 grup tematycznych, 6 liderów lokalnych, 6 ekspertów zewnętrznych. 30 listopada - 1 grudnia.

Pierwsze na taką skalę cieszyńskie spotkanie w sprawie kultury. Rozpoczyna się wielka przygoda, ale i wysiłek wspólnego diagnozowania tego, co jest i tego, co chcemy, żeby było. My mieszkańcy, pracownicy instytucji państwowych, samorządowych i prywatnych, bezrobotni, emeryci, młodzież, po prostu wszyscy, którym choć trochę zależy, żeby kultura była czymś bliskim i ważnym.

6 grup tematycznych, 6 liderów lokalnych, 6 ekspertów zewnętrznych
Zapraszamy do zapisania się do grupy, której wątek wiodący jest wam bliski, ważny, a może zwyczajnie ciekawy. Wypracowane podczas Kongresu postulaty będą punktem wyjścia do stworzenia programu rozwoju kultury dla miasta Cieszyna.

PROGRAM
30 listopada, piątek
godz. 14.00-15.00 – oficjalne otwarcie obrad. Miejsce: Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”
godz. 15.30-19.00 – prace grup: Zamek „Cieszyn”, Dom Narodowy, Galeria „Szara”, Biblioteka Miejska. Miejsce: Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”, Uniwersytet Śląski.

1 grudnia, sobota
godz.10.00-13.00 – wspólna próba podsumowania, wnioski, postulaty, zamknięcie obrad. Miejsce: Uniwersytet Śląski, sala konferencyjna.

GRUPY ROBOCZE
1. Pomoc/partnerstwo/partycypacja
Prowadząca: Joanna Rzepka-Dziedzic (kuratorka Galerii „Szara”, prezeska Fundacji Kultury Audiowizualnej „Strefa Szarej”).
Obcowanie z kulturą wydaje się być oczywistą potrzebą każdego z nas, a przynajmniej do momentu, w którym zaczynamy mówić o jej finansowaniu, niezależnie od tego czy dotyczy to instytucji, organizacji i innych działań oddolnych. Jak wspierać „dużych”, a jak „małych” – czyli od pomocy do partnerstwa? Czy jest możliwe wieloletnie funkcjonowanie dużych wydarzeń kulturalnych bez znacznego wsparcia ze strony budżetu miasta? Rozwiązania systemowe – jak miasto może wspierać duże wydarzenia kulturalne?

2. Kultura motorem rozwoju – nowe zjawiska, inicjatywy, twórcy, animatorzy po 1989 roku
Prowadzący: Bogusław Słupczyński (reżyser teatralny, aktor, założyciel Teatru CST w Cieszynie i Stowarzyszenia na rzecz Odnowy i Współistnienia Kultur „Sałasz”).
Często w rozmowach o kulturze w Cieszynie pojawia się temat braku wsparcia dobrych inicjatyw ze strony samorządu, co rzekomo powiększa listę znikających z miasta kolejnych imprez kulturalnych. Przyjrzyjmy się zatem temu, co wydarzyło się w cieszyńskiej kulturze po 1989 roku? Czy więcej mamy osiągnięć czy  niewykorzystanych szans minionego okresu? Czy możliwy jest związek kultury z gospodarką?

3. Jak być niekulturalnie kulturalnym. „Leadership” w kulturze
Prowadzący: Michał Paluch (pedagog, współtwórca Freestyle City Festival i realizator projektu Transgranicznego Centrum Wolontariatu i Wsparcia Imprez).
Kultura jest nośnikiem wartości i antywartości. Rolą liderów społecznych jest nie tylko podtrzymywanie tego, co wzniosłe i historycznie sentymentalne. Lider ma zadanie znacznie trudniejsze – rozpoznawanie i eliminację duchów przeszłości, kultury monotonii, apatii społecznej i bylejakości. W jaki sposób rozliczyć się z normami kulturowymi Cieszynian? Na jaką kulturę skazujemy kolejne pokolenia?

4. Freestyle w legalnym obiegu, czyli miejsce wolnego stylu w Cieszynie
Prowadzący: Wojciech Szczurek (szef biura Transgranicznego Centrum Wolontariatu, członek zarządu Freestyle City Festival, raper, mc, prekursor dyscypliny le parkour na Śląsku Cieszyńskim).
Czy freestyle musi być kontrkulturą? Cypher, tagi, jam session, dje w centrum miasta? Uliczna kultura wolnego stylu kojarzona jest często z kapturem, snowboardem i hermetycznym środowiskiem. Z drugiej strony imprezy sportów ekstremalnych czy koncerty rapowe cieszą się największym zainteresowaniem wśród młodzieży? Czy można dostać dotację na nielegal? Jak radzą sobie aktywiści ulicznej kultury na pograniczu dwóch miast granicznych?

5. Prawo do współuczestnictwa – kultura społeczna w Cieszynie
Prowadzący: Mariusz Andrukiewicz (prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie).
Tak jak w całej Polsce, tak i w Cieszynie, społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, więc obok osób świetnie radzących sobie z życiem są i tacy, którzy z trudem się w nie włączają. Kultura spełnia w tych procesach kluczową rolę. W grupie będziemy dyskutować na temat zasad partycypacji społecznej, wykluczenia i włączenia w życie wspólnoty lokalnej różnych grup mieszkańców, a także na temat norm społecznych, zasad, ustaw jako narzędzi do konstruowania świadomej i pełnej odpowiedzialności za wspólnotę lokalną. Ważny będzie również temat partnerstwa, jako narzędzia promocji miasta.

6. Kultura a region
Prowadzący: dr Grzegorz Studnicki (adiunkt w Zakładzie Pogranicza i Społeczności Lokalnych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz perkusista czesko-polskiego zespołu HOW LONG?).
Region to nie tylko muzea i miejsca pamięci, ale także ogromna ilość organizacji, działających na rzecz dziedzictwa. Kultura regionalna to kultura spotkań, dyskusji, negocjacji i konfliktów na temat tego, co uważamy za godne upamiętniania oraz tego jak definiujemy własną tożsamość. Jakiej żywej kultury regionu chcemy? W jaki sposób ma być ona uwzględniana w edukacji oraz oficjalnych obiegach kultury? Jak korzystamy z dziedzictwa w obszarze pogranicza, czy zauważamy sąsiadów? Ostatecznie: Czy można decydować, jakie przejawy kultury są bardziej lub mniej wartościowe i co z tego wynika dla polityki kulturalnej?


JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONGRESIE?
1. Kongres ma formułę otwartą. Do udziału mogą zgłaszać się mieszkańcy gminy, a także osoby związane z Cieszynem i Czeskim Cieszynem.
2. Aby zgłosić się na Kongres Kultury i Komunikacji w Cieszynie należy:
• wysłać e-maila na adres: [email protected]
• w tytule e-maila wpisać nazwę grupy roboczej oraz koordynatora lokalnego, podać imię, nazwisko oraz krótko uzasadnić chęć udziału;
• w treści e-maila można też zgłaszać wątki, które państwa daniem powinny zostać podjęte w ramach danej grupy roboczej
Zgłaszać można się też osobiście w biurze kongresu w Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” (ul. Zamkowa 1, Most Przyjaźni) od poniedziałku do piątku (do 23 listopada, między 10.00 a 18.00)
3. Uczestnictwo w kongresie można zgłaszać do 25 listopada (niedziela).

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z organizatorkami telefonicznie:
Joanna Wowrzeczka (607 051 752), Anna Cieplak (604 778 950)


ORGANIZATORZY
Kongres organizuje Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”.

Współorganizatorami są: Gmina Cieszyn reprezentowana przez Burmistrza Mieczysława Szczurka oraz Transgraniczne Centrum Wolontariatu. Patronat honorowy pełnią Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Starosta Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk. Organizację Kongresu wspiera Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsko-Białej oraz niezależni eksperci.

Patronat medialny
nad kongresem objęli TVP Katowice oraz Radio Katowice.

sponsorzy

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij