Miasto

Katarzyna Górna & Jakub Majmurek: Archeologia Utopii – wernisaż

Wystawa powstała w wyniku ubiegłorocznego programu CSW Kroniki "Prace społeczne".

Projekt składa się z rzeźby oraz dwukanałowej projekcji przedstawiającej zmontowany materiał found footage. Tematem obu części instalacji jest badanie wizualnych kodów partycypacji, wypracowanych przez kino XX wieku.

otwarcie wystawy: 27 kwietnia, sobota, godz. 19.00, CSW Kronika, Rynek 26, Bytom

Konkretnie: przez dwie jego tradycje tworzące najbardziej wyraziste obrazy zaangażowania, partycypacji, zbiorowego, politycznego uwspólnotowienia. Z jednej strony jest więc to kino hollywoodzkie (od okresu klasycznego lat trzydziestych do czasów współczesnych), z drugiej – kino socrealistyczne (produkcje fabularne i dokumenty), zwłaszcza radzieckie.

Zestawione ze sobą zostają dwa wizualne kody wypracowane w ramach dwóch bardzo silnych „religii obywatelskich”, pozornie biegunowo od siebie odmiennych, przeciwstawiających się sobie w ramach zimnowojennego konfliktu. Zestawienie to ma zbadać pewne dające się zaobserwować korespondencje, powinowactwa (z wyboru i nie) między tymi dwoma kodami wizualnymi. Stworzyć przestrzeń spotkania utopijnych iskier w ich obu: przyjrzeć się zakładanym przez nie wizjom przyszłości, czasu, postępu, wspólnoty, jednostki. Ale także wydobyć na wierzch podobne dla obu autorytarne struktury. W sytuacji po upadku projektu socjalistycznego w Europie Wschodniej i głębokiego kryzysu amerykańskiego projektu (pokolenie Amerykanów urodzonych po roku 1980 jest pierwszym od długiego czasu, znajdującym się w gorszej sytuacji ekonomicznej od pokolenia ich rodziców), takie działanie niesie ze sobą w równej mierze archeologiczny, co utopijny wymiar.

W części instalacji składającej się z found footage na dwóch ekranach pokazywany jest materiał filmowy zmontowany z fragmentów hollywoodzkich filmów i produkcji socrealistycznych: socrealizm i Hollywood. Zestawionych ze sobą zostaje kilka podobnych, występujących w obu tradycjach sytuacji wizualnych: portrety przywódców i liderów; sceny zbiorowe przedstawiające zbiorowości metonimicznie reprezentujące społeczną „całość” (pochody, defilady wojskowe w kinie socrealistycznym, parady, ciała ustawodawcze, armia w kinie amerykańskim); filmowe obrazy zyskiwania przez obywateli obywatelskiej czy politycznej świadomości; obrazy walki za ojczyznę i jej sprawę; itp.

Towarzysząca jej rzeźba przedstawia swoisty „typ idealny” dwóch postaci widza-obywatela tworzonych przez te dwie tradycje wizualne, podających sobie ręce – jako dwa obiekty w muzeum, stanowiące świadectwo przeszłości, ale także jako znak możliwości nowego otwarcia utopijnej wyobraźni.

Katarzyna Górna (ur. 1968) – artystka wizualna, używa różnych mediów (fotografia, filmy wideo, instalacje). Studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni profesora Grzegorza Kowalskiego w 1994 roku. Jedna z inicjatorek Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej. Mieszka w Warszawie.

Jakub Majmurek (ur. 1982) – filmoznawca, krytyk filmowy, publicysta. Ukończył filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia w Instytucie Nauk Politycznych na UJ. Redaktor Krytyki Politycznej. Mieszka w Warszawie.

Projekt zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij