Miasto

IV seminarium “Wolność, równość i sprawiedliwość w edukacji”

Zajęcia prowadzi dr Radosław Nawrocki. Cykl w ramach Uniwersytetu Krytycznego.

24 stycznia, piątek, godz. 18.00, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM, Nowy Świat 28-30

O cyklu:

Zjawisko „school choice” w edukacji opierające się na mechanizmie wyboru szkoły przez rodziców generuje szereg wartych namysłu pytań. Gruntowna analiza tego mechanizmu wymaga zbadania i przedyskutowania kilku obszarów z nim związanych, co jest przedmiotem proponowanego seminarium.

Pierwszy z obszarów związany jest z aspektem moralnym dotyczącym charakteru wolności jaką winien posiadać rodzic, będący jednocześnie obywatelem. Właśnie zderzenie ze sobą tych dwóch ról (rodzica i obywatela) rodzi pewne aporie, wynikające z trudności pogodzenia interesu, jaki dotyczy roli rodzicielskiej (zapewnić swojemu dziecku jak najlepszą edukację, co często dzieje się kosztem innych dzieci) i interesu, jaki związany jest z rolą obywatela (zadbać o interes wspólnoty, do której przynależymy, co niejako wymusza wyjście poza nieco egoistyczne interesy charakterystyczne dla roli rodzicielskiej).

Kolejnym elementem eksploracji jest analiza zjawiska „school choice” z perspektywy odmiennych stanowisk ideologicznych. Inaczej bowiem omawiane zjawisko jest ujmowane z perspektywy neoliberalnej (przypadek Miltona Friedmana czy Jamesa Tooleya), gdzie możliwość wyboru szkoły traktuje się jako zręczny przykład wolnorynkowej gry prowadzącej do polepszenia jakości edukacji i tworzenia zalążka samoorganizacji społecznej, inaczej natomiast z perspektywy lewicowej (przypadek Herberta Gintisa czy Diane Ravitch), w której mechanizm wyboru szkoły oskarża się m.in. o wzmacnianie segregacji społecznych, spłycania charakteru edukacji w życiu społecznym czy upadek edukacji publicznej. Ciekawą perspektywą jest też w tym kontekście perspektywa liberalna, a dokładnie ten jej odłam, w którym próbuje się wykorzystać mechanizm „school choice” do realizacji idei sprawiedliwości społecznej (przypadek H. Brighousa czy R. Reicha). Kolejnym przedmiotem analizy jest obszar empiryczny, który ma nie tyle rozstrzygać o słuszności wybranej perspektywy, co raczej pokazać jak różne efekty społeczne może wywołać zjawisko „school choice”.

O prowadzącym:

dr Radosław Nawrocki – pedagog, pracownik Zakładu Zasobów Poznawczych Człowieka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor pracy doktorskiej zatytułowanej Szkoła jako fikcja. Analiza kontrowersji pedagogicznych i filozoficznych związanych z oświeceniowymi ideałami pedagogicznymi i ich upadkiem napisanej pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Szymona Wróbla. Współautor książki Szkoła jako fikcja. Szkice z filozofii edukacji, Poznań-Kalisz: Wydawnictwo WPA 2010.

Zobacz program Uniwersytetu Krytycznego w Kaliszu.

Uniwersytet Krytyczny w Kaliszu działa pod patronatem Instytutu Studiów Zaawansowanych, we współpracy z Wydziałem Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu.

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać