Miasto

Instytut Studiów Zaawansowanych: zapisy do 29 września!

Do niedzieli przyjmujemy aplikacje na seminaria w semestrze zimowym, zgłoszenia www.instytut-studiow.pl.

Mija rok od powołania Instytutu Studiów Zaawansowanych w Warszawie. Praca Instytutu skupia się na przygotowaniu warunków do prowadzenia badań naukowych i prowadzeniu programu dydaktycznego  w obszarze najbardziej fundamentalnych problemów współczesnej kultury.
W pierwszym roku działalności  Instytut zorganizował kilkadziesiąt seminariów, wykładów i debat z udziałem wybitnych postaci świata nauki, kultury, osób działających w sferze publicznej. Wykład inaugurujący Instytut pod tytułem Wyzwania stulecia wygłosił prof. Zygmunt Bauman.

 

Stałe seminaria prowadzili między innymi prof. Agata Bielik-Robson, prof. Andrzej Friszke, prof. Jerzy Hausner, prof. Andrzej Leder, prof. Kazimierz Łaski, prof. Jerzy Osiatyński, dr Maciej Gdula, dr Agnieszka Graff, dr Adam Lipszyc, dr Dorota Szelewa, Katarzyna Szymielewicz. W programie wykładów i debat otwartych gościliśmy także prof. Roberta Skidelsky’ego,  prof. Irenę Grudzińską-Gross, Agnieszkę Holland, prof. Timothy Snydera, prof. Marci Shore, prof. Heinera Flassbecka i innych.  Program Instytutu kierujemy do studentek i studentów wyższych lat, doktorantów i doktorantek oraz osób specjalizujących się w wybranych tematach.

W drugim roku działalności Instytutu kontynuowany jest program stałych seminariów, do 29 września przyjmowane są aplikacje na zajęcia (udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona). Rekrutacja odbywa się online przez stronę www.instytut-studiow.pl

 

 

Seminaria:

prof. AGATA BIELIK-ROBSON
Ludzki Bóg. Czytanie Ernsta Blocha

dr ANDRZEJ FRANASZEK
Herbert jako poeta i eseista

dr MACIEJ GDULA
Bierna rewolucja i system klasowy w Polsce 1970-2013

dr AGNIESZKA GRAFF
Feminizm nam współczesny

prof. JERZY HAUSNER
Kultura i rozwój

prof. ANDRZEJ LEDER
Powojnie w Europie. Droga traumy na powierzchnię

dr hab. ADAM LIPSZYC i dr PIOTR PAZIŃSKI
Księga Powrotu. Księga wyjscia. Strategie narracyjne, geohistiriozoficzne i teologie literackie w „Ulissesie” Jamesa Joyce’a

JAKUB MAJMUREK
Film poza narracją

dr JAKUB MOMRO
T. W. Adorno: nowoczesność radykalna

Igor STOKFISZEWSKI
Sztuka jako narzędzie zmiany rzeczywistości

 

 

Wykłady i seminaria otwarte:

 Natalia GRĄDZKA, Antoni MICHNIK, Klaudia RACHUBIŃSKA, Xawery STAŃCZYK
Muzyka i wizualność w czasach popkultury vol. 4: PRL, lata 80. XX wieku

ORGIA MYŚLI
Co to jest współczesność?

prof. JERZY OSIATYŃSKI
Nowa ekonomia czasów kryzysu (wykłady z udziałem zaproszonych gości)

Zajęcia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Instytutu przy ul. Foksal 16, począwszy od 14 października 2013.

Organizatorem Instytutu Studiów Zaawansowanych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego.

Partnerzy: Open Society Foundations, Fundacja im. Heinricha Boella

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij