Miasto

Havel, Miłosz, Weil – postawa cywilna – wykład prof. Ireny Grudzińskiej-Gross

W cyklu Debat Havlowskich zapraszamy na spotkanie z profesor Ireną Grudzińską-Gross. Literaturoznawczyni z Princeton University opowie o myśleniu i praktykowaniu etyki przez trójkę wielkich intelektualistów XX wieku: filozofki religijnej, pisarza i dysydenta poszukujących odpowiedzi na polityczne i duchowe kryzysy epoki.

9 listopada, piątek, godz. 18.00, Instytut Studiów Zaawansowanych, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Wykład dotyczyć będzie problemu wojny i granic dopuszczalnej przemocy w myśli Vaclava Havla, Simone Weil i Czesława Miłosza. Wszyscy troje rozważają relację między władzą a przemocą, między siłą a oporem non-violence. Ich zdaniem przemoc nie daje się ani usprawiedliwić, ani wyeliminować. Każdy z nich modyfikuje swoje stanowisko, gdy styka się z konkretną wojną. Perspektywą będzie tu dzisiejsza polityka historyczna i stosunek do drugiej wojny światowej.

W dyskusji po wykładzie udział wezmą prof. Irena Grudzińska-Gross, Karel Kouba (redaktor naczelny czeskiego dwutygodnika „Advojka”) oraz Sławomir Sierakowski (redaktor naczelny „Krytyki Politycznej”).

Irena Grudzińska-Gross – profesor Wydziału Literatur i Języków Słowiańskich Princeton University (USA), na emigracji wspierała ruchy dysydenckie w Europie Środkowej, autorka m.in. książek Piętno rewolucji: Custine, Tocqueville i wyobraźnia romantyczna (1995); Miłosz – Brodski, pole magnetyczne (2007); Honor, horror i klasycy (2012), a także współautorka (wraz z J. Grossem) Złotych żniw.

Spotkania Havlowskie zorganizowane są we współpracy z Fundacją im. Heinricha Boella oraz ramach projektu „Obywatelski Transfer Kultury”,  finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij