Miasto

Havel, Miłosz, Weil – postawa cywilna – wykład prof. Ireny Grudzińskiej-Gross

W cyklu Debat Havlowskich zapraszamy na spotkanie z profesor Ireną Grudzińską-Gross. Literaturoznawczyni z Princeton University opowie o myśleniu i praktykowaniu etyki przez trójkę wielkich intelektualistów XX wieku: filozofki religijnej, pisarza i dysydenta poszukujących odpowiedzi na polityczne i duchowe kryzysy epoki.

9 listopada, piątek, godz. 18.00, Instytut Studiów Zaawansowanych, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Wykład dotyczyć będzie problemu wojny i granic dopuszczalnej przemocy w myśli Vaclava Havla, Simone Weil i Czesława Miłosza. Wszyscy troje rozważają relację między władzą a przemocą, między siłą a oporem non-violence. Ich zdaniem przemoc nie daje się ani usprawiedliwić, ani wyeliminować. Każdy z nich modyfikuje swoje stanowisko, gdy styka się z konkretną wojną. Perspektywą będzie tu dzisiejsza polityka historyczna i stosunek do drugiej wojny światowej.

W dyskusji po wykładzie udział wezmą prof. Irena Grudzińska-Gross, Karel Kouba (redaktor naczelny czeskiego dwutygodnika „Advojka”) oraz Sławomir Sierakowski (redaktor naczelny „Krytyki Politycznej”).

Irena Grudzińska-Gross – profesor Wydziału Literatur i Języków Słowiańskich Princeton University (USA), na emigracji wspierała ruchy dysydenckie w Europie Środkowej, autorka m.in. książek Piętno rewolucji: Custine, Tocqueville i wyobraźnia romantyczna (1995); Miłosz – Brodski, pole magnetyczne (2007); Honor, horror i klasycy (2012), a także współautorka (wraz z J. Grossem) Złotych żniw.

Spotkania Havlowskie zorganizowane są we współpracy z Fundacją im. Heinricha Boella oraz ramach projektu „Obywatelski Transfer Kultury”,  finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij