Miasto

Granice wolności słowa w mediach – debata

Tematem rozmowy będą ponadto standardy mówienia i pisania o migrantach i migrantkach.

26 maja, wtorek, godz. 11.00, Centrum Wielokulturowe, ul. Jagiellonska 54, Warszawa

– Jak media wpływają na wizerunek migrantów/ek w Polsce? – Czy dziennikarze/ki mają problem z obiektywnym i rzetelnym opisywaniem migracji i migrantów/ek? – Gdzie są granice wolności wypowiedzi medialnej? – I jakie mogą być konsekwencje ich braku?

Uczestnicy/ki debaty:
* Anna Górska – Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej
* Elmi Abdi – IMI Radio, Fundacja dla Somalii
* Inna Reut – Biełsat TV
* Dariusz Rosiak – Polskie Radio
* Jaś Kapela – Krytyka Polityczna

Debatę poprowadzi Omenaa Mensah.

W ramach debaty podniesione zostaną kwestie dotyczące roli, jaką media odgrywają w kreacji wizerunku migrantów i migrantek (stereotypizacja pracy i traktowania przez pracodawców Ukrainek – przypadki w radiu i telewizji czy subiektywne i negatywne prezentowanie Romów w prasie lokalnej), granic wolności wypowiedzi medialnej, w tym żartu, satyry oraz możliwych konsekwencji (m.in. kazus Charlie Hebdo). W trakcie debaty przewidziana jest także możliwość zwiedzenia przestrzeni Centrum Wielokulturowego.

Zapraszamy do dyskusji dziennikarzy/ki, migrantów/ki i ekspertów/ki!

Możliwy jest zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Warszawy.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 25 maja (poniedziałek) do godz.12.00 na adres: joanna.jaswilowicz[at]kontynent.waw.pl lub kontakt[at]info-migrator.pl.

——————

Projekt Lokalne międzysektorowe polityki na rzecz imigrantów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa.

Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

__
Dobry, bo przeczytany do końca, tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Wesprzyj nas.

Zamknij

20kp-logo-white-500px