Miasto

Fluxus: Awangarda? Polityka! | Zahaczanie rzeczywistości: Fluxus, hacktywizm i trolling

Seminarium Grupy ETC.

Uniwersytet Krytyczny | Fluxus: Awangarda? Polityka! | Zahaczanie rzeczywistości: Fluxus, hacktywizm i trolling

Prowadzenie: Mateusz Felczak (Grupa ETC)

27 maja, środa, godz. 18.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

g. 18 – pokaz filmu „Revolution OS” (2001) autorstwa J. T. S. Moore’a
g. 19 – wykład

Tematem spotkania będą rozmaite interwencje artystyczne i wolnościowe, jakie umożliwia świadome wykorzystywanie narzędzi informatycznych. Kontekst historyczny skupiał się będzie głównie na początkach eksperymentów tak w zakresie oprogramowania, jak i podstawy sprzętowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności artystów związanych z fluxusem. Analizie poszczególnych praktyk i partytur towarzyszyć będzie pytanie o współczesny krytyczny potencjał komputacji, której wspólnotowy i twórczy wymiar podlegał ekonomicznej oraz ideologicznej ewolucji – od hakowania komputerów wyliczajacych tor rakiet w latach 60., aż po realizowane dzisiaj śmiałe projekty w środowisku Second Life. Ponadto odpowiemy sobie na pytanie, co łączy klub modelarski, internetowe obrażanie uczuć religijnych oraz przejeżdżanie ludzi na ulicach.

______

Choć stwierdzenie „każda sztuka jest polityczna” jest już dzisiaj banałem, nie znaczy to, że banalne są analizy politycznego charakteru działalności artystycznej. Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych różnym aspektom polityczności Fluxusu – funkcjonującej od lat 60. (niektórzy twierdzą, że do dziś) sieci outsiderów świata sztuk wizualnych, muzyki oraz literatury. Każde spotkanie będzie się składać z dwóch części: wykłady poprzedzone będą projekcjami filmów. Punkt wyjścia stanowić będzie wydana niedawno książka „Narracje – estetyki – geografie: Fluxus w trzech aktach”. 

Dla wielu spośród artystów tworzących Fluxus, był to nie tyle projekt artystyczny, ile polityczny. Tak jak futuryści, konstruktywiści, surrealiści, sytuacjoniści i inne awangardowe ugrupowania – fluxusowcy chcieli zmieniać świat. Choć mieli podobne ambicje, różniły ich odmienne cele. Od początku w samym centrum Fluxusu komuniści spierali się z anarchistami i demokratami, a maoiści próbowali przekonywać do swoich racji pacyfistów oraz wyznawców trzeciej drogi. O ich manifestach, manifestacjach, projektach oraz działalności artystycznej będziemy opowiadać.

Grupa ETC – powstała w 2009 grupa reserchersko–artystyczną, zajmująca się tradycją artystyczną neo-awangard, muzyki eksperymentalnej oraz sztuki intermedialnej. Skład grupy jest płynny. Grupa współpracująca z różnymi instytucjami – w zależności od ich profilu organizowane są wydarzenia o charakterze naukowym, popularyzatorskim lub artystycznym, starając się łączyć te perspektywy.

______

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij