Miasto

Fluxus: Awangarda? Polityka! | Rewolucyjne ambicje G. Maciunasa oraz innych ludzi Fluxusu

Seminarium Grupy ETC.

Uniwersytet Krytyczny | Fluxus: Awangarda? Polityka! | „Communists must give revolutionary leadership in culture”: Rewolucyjne ambicje George’a Maciunasa oraz innych ludzi Fluxusu

Prowadzenie: Antoni Michnik (Grupa ETC)

8 października, środa, godz. 18.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

29 kwietnia 1964 doszło do jednej z najważniejszych akcji w historii Fluxusu: grupa jego członków pod przywództwem George’a Maciunasa i Henry’ego Flynta demonstrowała przeciwko nowojorskiej premierze „Originale” Karlheinza Stockhausena, oskarżając niemieckiego kompozytora o kulturowy imperializm. W „Originale” występowali jednak inni Fluxusowcy, m.in. Dick Higgins, Jackson Mac Low i Nam June Paik. W efekcie doszło do tego, że np. Higgins brał udział zarówno w pikiecie jak i w przedstawieniu, a całe zdarzenie doprowadziło do tak ostrego sporu, że Higgins pisał później w listach do różnych osób, że Fluxus jest martwy.

„Pierwsza śmierć Fluxusu” była efektem głębokich podziałów ideologicznych pomiędzy jego różnymi członkami. Pierwsze spotkanie naszego cyklu dotyczącego polityczności Fluxusu poświęcimy więc tym sporom. Będzie mowa o wizji komunistycznej rewolucji w ujęciu Maciunasa i sprzeciwie, jaki wywołał jego projekt rewolucyjnych happeningów, o trockistowsko-maoistowskich poszukiwaniach Flynta i anarchistycznych koncepcjach Wolfa Vostella; wreszcie o zaangażowaniu Josepha Beyusa na rzecz „trzeciej drogi” i demokracji bezpośredniej, oraz wizjach rewolucji w ujęciu Paika.

Za wstęp posłuży nam klasyczny film Jean-Luca Godarda oraz Jean-Henri Rogera „British Sounds”, który najlepiej pokazuje jak w latach 60-tych postrzegano polityczny potencjał dźwięku w kręgach lewicowej neoawangardy.

18.00: projekcja filmu „British Sounds” (Jean-Luc Godard, Jean-Henri Roger; 1969)
19.00: wykład

______

Choć stwierdzenie „każda sztuka jest polityczna” jest już dzisiaj banałem, nie znaczy to, że banalne są analizy politycznego charakteru działalności artystycznej. Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych różnym aspektom polityczności Fluxusu – funkcjonującej od lat 60. (niektórzy twierdzą, że do dziś) sieci outsiderów świata sztuk wizualnych, muzyki oraz literatury. Każde spotkanie będzie się składać z dwóch części: wykłady poprzedzone będą projekcjami filmów. Punkt wyjścia stanowić będzie wydana niedawno książka „Narracje – estetyki – geografie: Fluxus w trzech aktach”.

Dla wielu spośród artystów tworzących Fluxus, był to nie tyle projekt artystyczny, ile polityczny. Tak jak futuryści, konstruktywiści, surrealiści, sytuacjoniści i inne awangardowe ugrupowania – fluxusowcy chcieli zmieniać świat. Choć mieli podobne ambicje, różniły ich odmienne cele. Od początku w samym centrum Fluxusu komuniści spierali się z anarchistami i demokratami, a maoiści próbowali przekonywać do swoich racji pacyfistów oraz wyznawców trzeciej drogi. O ich manifestach, manifestacjach, projektach oraz działalności artystycznej będziemy opowiadać.

Grupa ETC – powstała w 2009 grupa reserchersko–artystyczną, zajmująca się tradycją artystyczną neo-awangard, muzyki eksperymentalnej oraz sztuki intermedialnej. Skład grupy jest płynny. Grupa współpracująca z różnymi instytucjami – w zależności od ich profilu organizowane są wydarzenia o charakterze naukowym, popularyzatorskim lub artystycznym, starając się łączyć te perspektywy.

______

Kolejne spotkania cyklu:
19.11: Rewolucja życia codziennego poprzez Fluxus (prowadzenie: Anna Winkler)
10.12: Fałszywy wyjątek od reguły pracy. Estetyka jako polityka Fluxusu (prowadzenie: Maciej Ratajski)
14.01: Interakcyjna dezorganizacja: Fluxusu projekty edukacji (prowadzenie: Agnieszka Szostakiewicz)

Terminy spotkań w semestrze letnim: 25.02, 18.03

______

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

 

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij