Miasto

Fluxus: Awangarda? Polityka! | Rewolucja życia codziennego poprzez Fluxus

Seminarium Grupy ETC.

Uniwersytet Krytyczny | Fluxus: Awangarda? Polityka! | Rewolucja życia codziennego poprzez Fluxus

Prowadzenie: Anna Winkler (Grupa ETC)

19 listopada, środa, godz. 18.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Polityczność Fluxusu oznacza nie tylko próby łączenia rewolucji kulturalnej ze społeczno-polityczną. Część Fluxusowców chciała zerwać ze „starą” awangardą i jej oskarżanymi o utopizm projektami.

Fluxus, jak przedstawia go Hannah Higgins, chciał pozostać przynajmniej jedną nogą po stronie chaosu i niedookreślenia. Ale rezygnacja z konkretnej politycznej orientacji i zaangażowanie po stronie życia codziennego, niepowagi i zabawy – jak pokazały lata sześćdziesiąte – też niesie ze sobą spory potencjał rewolucyjny (a więc jednak polityka!). Tym właśnie pomysłom – rewolucji poprzez zabawę, rewolucji jako odpowiedzi na nudę i bezsens życia codziennego – przyjrzymy się na kolejnym spotkaniu z cyklu „Fluxus: Awangarda? Polityka!”.

Formą wprowadzenia w tematykę będzie performatywny pokaz filmu Guya Deborda z 1952 „Wycie na cześć Sade’a” – pierwszego i najbardziej radykalnego obrazu przywódcy sytuacjonistów, który łączy hasła dekonstrukcji sztuki i końca filmu z krytyką życia codziennego.

______

Choć stwierdzenie „każda sztuka jest polityczna” jest już dzisiaj banałem, nie znaczy to, że banalne są analizy politycznego charakteru działalności artystycznej. Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych różnym aspektom polityczności Fluxusu – funkcjonującej od lat 60. (niektórzy twierdzą, że do dziś) sieci outsiderów świata sztuk wizualnych, muzyki oraz literatury. Każde spotkanie będzie się składać z dwóch części: wykłady poprzedzone będą projekcjami filmów. Punkt wyjścia stanowić będzie wydana niedawno książka „Narracje – estetyki – geografie: Fluxus w trzech aktach”. 

Dla wielu spośród artystów tworzących Fluxus, był to nie tyle projekt artystyczny, ile polityczny. Tak jak futuryści, konstruktywiści, surrealiści, sytuacjoniści i inne awangardowe ugrupowania – fluxusowcy chcieli zmieniać świat. Choć mieli podobne ambicje, różniły ich odmienne cele. Od początku w samym centrum Fluxusu komuniści spierali się z anarchistami i demokratami, a maoiści próbowali przekonywać do swoich racji pacyfistów oraz wyznawców trzeciej drogi. O ich manifestach, manifestacjach, projektach oraz działalności artystycznej będziemy opowiadać.

Grupa ETC – powstała w 2009 grupa reserchersko–artystyczną, zajmująca się tradycją artystyczną neo-awangard, muzyki eksperymentalnej oraz sztuki intermedialnej. Skład grupy jest płynny. Grupa współpracująca z różnymi instytucjami – w zależności od ich profilu organizowane są wydarzenia o charakterze naukowym, popularyzatorskim lub artystycznym, starając się łączyć te perspektywy.

______

Kolejne spotkania cyklu:
10.12: Fałszywy wyjątek od reguły pracy. Estetyka jako polityka Fluxusu (prowadzenie: Maciej Ratajski)
14.01: Interakcyjna dezorganizacja: Fluxusu projekty edukacji (prowadzenie: Agnieszka Szostakiewicz)

Terminy spotkań w semestrze letnim: 25.02, 18.03

______

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij