Miasto

Fluxus: Awangarda? Polityka! | Interakcyjna dezorganizacja: Fluxusu projekty edukacji

Seminarium Grupy ETC.

Uniwersytet Krytyczny | Fluxus: Awangarda? Polityka! | Interakcyjna dezorganizacja: Fluxusu projekty edukacji

Prowadzenie: Agnieszka Szostakiewicz (Grupa ETC)

14 stycznia, środa, godz. 18.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

George Maciunas, papież Fluxusu, człowiek orkiestra, studiował jedenaście lat. Po tym czasie wyrobił sobie zdanie na temat tego, co gnębi akademicką edukację i wymyślił, jak powinien się zmienić sposób nabywania i akumulowania wiedzy. Jak wiele przedsięwzięć Maciunasa, to także pozostało w sferze planów. Byli jednak artyści, dla których edukacja stała się czymś więcej, a uczenie potraktowali jako działanie artystyczne. Robert Filliou, Joseph Beuys oraz inni twórczo wykorzystywali praktykę artystyczną Fluxusu do celów pedagogicznych. Czy był to jednak postęp w edukacji? Czy fluxusowe zacieranie granic między sztuką, edukacją i rozrywką to inwolucja prowadząca do inwencji? Na chcących się o tym przekonać, poza wykładem, będą czekały zestawy do dobrowolnych ćwiczeń twórczych.

Spotkanie rozpocznie się pokazem filmu „Teaching and Learning as Performing Arts Part II” Glenna Lewisa, Roberta Filliou, Marianne Filliou i Taki Bluesinger (1979).

______

Choć stwierdzenie „każda sztuka jest polityczna” jest już dzisiaj banałem, nie znaczy to, że banalne są analizy politycznego charakteru działalności artystycznej. Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych różnym aspektom polityczności Fluxusu – funkcjonującej od lat 60. (niektórzy twierdzą, że do dziś) sieci outsiderów świata sztuk wizualnych, muzyki oraz literatury. Każde spotkanie będzie się składać z dwóch części: wykłady poprzedzone będą projekcjami filmów. Punkt wyjścia stanowić będzie wydana niedawno książka „Narracje – estetyki – geografie: Fluxus w trzech aktach”. 

Dla wielu spośród artystów tworzących Fluxus, był to nie tyle projekt artystyczny, ile polityczny. Tak jak futuryści, konstruktywiści, surrealiści, sytuacjoniści i inne awangardowe ugrupowania – fluxusowcy chcieli zmieniać świat. Choć mieli podobne ambicje, różniły ich odmienne cele. Od początku w samym centrum Fluxusu komuniści spierali się z anarchistami i demokratami, a maoiści próbowali przekonywać do swoich racji pacyfistów oraz wyznawców trzeciej drogi. O ich manifestach, manifestacjach, projektach oraz działalności artystycznej będziemy opowiadać.

Grupa ETC – powstała w 2009 grupa reserchersko–artystyczną, zajmująca się tradycją artystyczną neo-awangard, muzyki eksperymentalnej oraz sztuki intermedialnej. Skład grupy jest płynny. Grupa współpracująca z różnymi instytucjami – w zależności od ich profilu organizowane są wydarzenia o charakterze naukowym, popularyzatorskim lub artystycznym, starając się łączyć te perspektywy.

______

Kolejne spotkania cyklu: 25.02, 18.03, 22.04, 27.05.

______

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij