Miasto

Fluxus: Awangarda? Polityka! | Fałszywy wyjątek od reguły pracy. Estetyka jako polityka Fluxusu

Seminarium Grupy ETC

Uniwersytet Krytyczny | Fluxus: Awangarda? Polityka! | Fałszywy wyjątek od reguły pracy. Estetyka jako polityka Fluxusu

Prowadzenie: Maciej Ratajski (Grupa ETC)

10 grudnia, środa, godz. 18.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

W czasie, gdy trwa polityczna walka o uznanie działań artystów za pracę i stworzenie im możliwości utrzymywania się ze sztuki, warto przypomnieć, że dla marksizującego „samozwańczego papieża Fluxusu”, George’a Maciunasa sztuka (czy raczej – antysztuka) miała mieć właśnie nieprofesjonalny charakter i pozostawać w sferze czasu wolnego. W ten sposób mogła zachować swój społeczno-rewolucyjny i wolnościowy potencjał, który widzieli w niej zarówno Schiller, jak i Marks.

Pytania o polityczność Fluxusu stawiane są dziś w szczególnym kontekście: o sztuce krytycznej pisze się popularne książki, a sama polityczność – jak chciał tego Artur Żmijewski – rozumiana jest na sposób awangardowy i utożsamiana ze społecznym zaangażowaniem (a nie np. modernistyczną autonomią). Co jednakże, jeżeli polityczne tematy, a jeszcze bardziej – polityczne oczekiwania, odwracają uwagę od faktycznego politycznego potencjału działań artystycznych? W świetle teorii Jacquesa Rancière’a potencjał Fluxusu tkwi w estetyce – Fluxusowym doświadczeniu rekonfigurującym percepcję i dokonującym nowego podziału postrzegalnego.

18:00 – projekcja filmu „Video-Film Concert” (Nam June Paik, Jud Yalkut; 1966-1972, 1992)
19:00 – wykład
 

______

Choć stwierdzenie „każda sztuka jest polityczna” jest już dzisiaj banałem, nie znaczy to, że banalne są analizy politycznego charakteru działalności artystycznej. Zapraszamy na cykl spotkań poświęconych różnym aspektom polityczności Fluxusu – funkcjonującej od lat 60. (niektórzy twierdzą, że do dziś) sieci outsiderów świata sztuk wizualnych, muzyki oraz literatury. Każde spotkanie będzie się składać z dwóch części: wykłady poprzedzone będą projekcjami filmów. Punkt wyjścia stanowić będzie wydana niedawno książka „Narracje – estetyki – geografie: Fluxus w trzech aktach”. 

Dla wielu spośród artystów tworzących Fluxus, był to nie tyle projekt artystyczny, ile polityczny. Tak jak futuryści, konstruktywiści, surrealiści, sytuacjoniści i inne awangardowe ugrupowania – fluxusowcy chcieli zmieniać świat. Choć mieli podobne ambicje, różniły ich odmienne cele. Od początku w samym centrum Fluxusu komuniści spierali się z anarchistami i demokratami, a maoiści próbowali przekonywać do swoich racji pacyfistów oraz wyznawców trzeciej drogi. O ich manifestach, manifestacjach, projektach oraz działalności artystycznej będziemy opowiadać.

Grupa ETC – powstała w 2009 grupa reserchersko–artystyczną, zajmująca się tradycją artystyczną neo-awangard, muzyki eksperymentalnej oraz sztuki intermedialnej. Skład grupy jest płynny. Grupa współpracująca z różnymi instytucjami – w zależności od ich profilu organizowane są wydarzenia o charakterze naukowym, popularyzatorskim lub artystycznym, starając się łączyć te perspektywy.

______

Kolejne spotkanie cyklu:
14.01: Interakcyjna dezorganizacja: Fluxusu projekty edukacji (prowadzenie: Agnieszka Szostakiewicz)

Terminy spotkań w semestrze letnim: 25.02, 18.03

______

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij