Miasto

Debata: Nie ma Europy bez solidarności

Debata z udziałem Lorenzo Marsili (European Alternatives, DiEM25), Macieja Koniecznego (Partia Razem), Marii Świetlik (Inicjatywa Pracownicza, Stop TTiP). Prowadzi Igor Stokfiszewski (KP)

O jaki kontynent walczą międzynarodowe ruchy społeczne i środowiska politycznej lewicy kreujące sieci europejskiej współpracy? Jak wygląda dzisiejsza i przyszła Europa widziana oczami działaczy i działaczek z południa kontynentu, jego zachodniej i wschodniej części? Jakie miejsce we wzrastającej fali nowych ruchów formacji lewicowych zajmuje Europa Środkowowschodnia? I co z przyszłością demokracji na kontynencie? Dyskusja o nowej, naprawdę zjednoczonej i solidarnej Europie.

środa, 15 czerwca, godz. 18.00, ul. Foksal 16 p. II

Wstęp w formie wideo wystąpienia zarejestrowanego specjalnie z okazji Festiwalu Kuronia wygłosi Janis Warufakis – inspirator ruchu społecznego DiEM25 (Democracy in Europe 2025 Movement).

Udział w dyskusji wezmą:
Lorenzo Marsili (European Alternatives, DiEM25)
Maciej Konieczny (Partia Razem)
Maria Świetlik (Inicjatywa Pracownicza, Anty TTIP)

Prowadzenie: Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna)

Debata w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym

——————————–
eng. version


No Europe without Solidarity

What kind of continent do transnational social movements and leftist political circles which create networks of European collaborations struggle in favour for? What does today’s and future Europe look like seen through the eyes of activists from its Southern, Western and Eastern territories? What role in a growing wave of new political formations on the left could Central-Eastern Europe play? And what should we say about the future of democracy on this continent? Discussion about new, truly united and solidary Europe.

Video-introduction by Yanis Varufakis – founder of DiEM25 (Democracy in Europe 2025 Movement)

Wednesday, 15th of June, 6 pm, 16 Foksal Street  

Panellists:

Lorenzo Marsili (European Alternatives, DiEM25)
Maciej Konieczny (Partia Razem – Together Party)
Maria Świetlik (Workers’ Initiative trade union, Anti TTIP)

Moderation: Igor Stokfiszewski (Krytyka Polityczna – Political Critique)

Debate will be held in both English and Polish and will be assisted with simultaneous translation.


__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij