Miasto

Czytaj dalej. Warsztaty z interpretacji tekstów dla licealistek i licealistów

Jak zdać nową maturę z polskiego i dobrze się przy tym bawić?

30 kwietnia, czwartek, godz. 16.30, Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16 (II p.), Warszawa

Jak rozmawiać o książkach? Po co mi interpretacja? Jak szukać ciekawych lektur? Warsztaty z zakresu interpretacji literatury prowadzone przez Martę Konarzewską. Zajęcia obejmują mini wykład wprowadzający i część analityczną poświęconą interpretacji tekstów litarackich i teoretycznych.

INFORMUJEMY, ŻE LIMIT WOLNYCH MIEJSC NA WARSZTATACH ZOSTAŁ JUŻ WYCZERPANY.

Udział w serii warsztatów jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszy kontakt na adres: redakcja[at]krytykapolityczna.pl z dopiskiem „Czytaj dalej”.

Planowane daty spotkań to: 19 lutego, 5 marca, 12 i 13 marca, 26 marca, 2, 9 i 10 kwietnia, 16 kwietnia, 23 i 30 kwietnia.

Dla maturzystów będzie to ciekawa i praktyczna powtórka systematyzująca wiedzę i przygotowująca do nowej wersji matury ustnej z języka polskiego. Warsztaty mają na celu nie tylko kształtowanie umiejętności rozbudowanej interpretacji i szukania kontekstów, ale też pobudzenie chęci do samodzielnego sięgania po lekturę, dyskusji wokół czytanych tekstów, szukania nowych nieoczywistych interpretacji, a także odnoszenia ich do innych form kultury i sztuki. Spotkania to pozytywna konfrontacja teoretycznej wiedzy szkolnej i wymagań maturalnych z praktycznym korzystaniem z kultury.

PROGRAM:

SEMESTR WIOSENNY

I Arche(typy): Kain i Ewa, Salome, Edyp i Persefona, Teresa; 19 lutego i 5 marca, 12 i 13 marca.
Tematy: topos/mit/motyw/symbol/baśń; Obcy, Inny, „kobieta”, androgyne, mitologia romansu rodzinnego. Konteksty: Księgi Starego Testamentu, Edyp Sofoklesa, L. Irigaray Ciało w ciało z matką, O. Wilde Salome, M. Komornicka Ojciec i córka; G. Bataille.

II Renesans; 26 marca
– Dlaczego zawsze chcemy partnerki innego? Kontekst: Sonety Szekspira, Koncepcja miłości dworskiej (S. Żiżek) i trójkątnego pragnienia (R. Girard).

III Romantyzm; 2 kwietnia
-Wątki romantyczne – miłość romantyczna, werteryzm. Kontekst:  R. Barthes, Fragmenty dyskursu miłosnego.

IV Pozytywizm; 9 kwietnia
– O czym śni Izabela i fantazje starego subiekta. Kontekst Lalka B. Prusa, K. Szczuka Nuda buduaru.

V Modernizm; 10 kwietnia
– Nie tylko „symbolizm” i „dekadentyzm”, czyli co to znaczy poezja nowoczesna? Kontekst: H. Friedrich Struktura nowoczesnej liryki.

VI Współczesność, 16, 23 i 30 kwietnia
– Michał Radomir Wiśniewski, Jetlag
– Polska literatura współczesna
– Elementy językoznawstwa
– Poezja współczesna

SEMESTR JESIENNY

1. Wstęp. Metafory czytania i czytanie jako metafora – analiza i interpretacja wspólnego wątku w różnych tekstach kultury (J. Vermeer, Dziewczyna czytająca list; R. Barthes, Przyjemność tekstu -fragment) – 9 października.

2. Eseje – interpretacja porównawcza. Umberto Eco kontra Jonathan Culler w sprawie (nad)interpretacji. Porównawcza i krytyczna lektura fragmentów z tomu Interpretacja i nadinterpretacja w odniesieniu do wybranych utworów literackich. – 23 października.

3. Tekst poetycki – analiza i interpretacja wiersza na przykładzie: Rafał Wojaczek, Ekloga i Maria Komornicka, Susza6 listopada.

4. Analiza i interpretacja artefaktu w odniesieniu do wybranego tekstu teoretycznego ( Olimpia Katarzyny Kozyry w interpretacji Izabeli Kowalczyk) – 20 listopada.

5. Wideo: analiza i interpretacja kontekstualna: Sia Chandorine / Władimir Nabokow Lolita / Laura Mulvey Do utraty wzroku (fragmenty) – 4 grudnia.

6. Tekst literacki – proza. Analiza i interpretacja na przykładzie powieści Mięso Dominiki Dymińskiej  – 8 stycznia.

Tytuły tekstów analizowanych zostaną przytoczone każdorazowo po odbytych zajęciach. Istotą zajęć jest „spotkanie” z tekstem i analiza „na żywo” (w konwencji zawartej w nowej maturze).

Młodzieży czytanie kojarzy się z „przerabianiem” lektur w odniesieniu do kilku programowych wątków. Te tendencje i brak czasu poświęcanego czytaniu jako takiemu sprzyjają negatywnemu nastawieniu do samej czynności czytania, a tym bardziej do podejmowania czytelniczej refleksji i własnych poszukiwań. Literatura bezpośrednio wiąże się z innymi tekstami kultury – sztukami wizualnymi, muzyką, teatrem. Wszystkie te obszary przeplatają się i mają na siebie wpływ, podkreślenie wagi czytelnictwa w procesie edukacji, przygotowuje dzieci oraz młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Same warsztaty są również odpowiedzią na zmiany w sposobie egzaminowania maturzystów i maturzystek. Nowa formuła analizy „na żywo” zadanego tekstu może być o wiele ciekawsza i bardziej swobodna niż system przygotowywanych wcześniej sztywnych prezentacji maturalnych – komentuje prowadząca cykl spotkań Marta Konarzewska.

Marta Konarzewska – opiekunka merytoryczna i prowadząca cykl warsztatów „Czytaj dalej”, których pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2013/2014. Polonistka, krytyczka literacka, scenarzystka. Naczelna magazynu „Furia”. Współautorka, razem z Piotrem Pacewiczem, książki Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu. Autorka tekstów w Przewodnikach Krytyki Politycznej, m.in. Brzozowski, Schulz i Edukacja. Prowadzi spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Czytelniczego Krytyki Politycznej oraz wiele spotkań literackich. Była przewodniczącą Stowarzyszenia im. K.K. Baczyńskiego, jurorką w Konkursach Poetyckich o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Współprowadziła wraz z Joanną Sikorzanką audycję „Podróże literackie” na antenie Radia Łódź. Publikowała m.in. we „Frazie”, w „Portrecie”, „Gazecie Wyborczej”. Wielokrotnie pełniła funkcję egzaminatorki podczas egzaminów maturalnych.


Wsparcie finansowe Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu Uniwersytet Krytyczny i projektu Czytaj dalej w 2015.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij