Miasto

Czytaj dalej. Warsztaty dla młodzieży z literatury

Warsztaty z zakresu interpretacji literatury pięknej i innych tekstów kultury prowadzone przez Martę Konarzewską.

16 grudnia, środa, godz. 16.30 – 19.30, Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Jak zdać maturę z polskiego i dobrze się przy tym bawić? Jak rozmawiać o książkach? Po co mi interpretacja? Jak poszerzać swoje humanistyczne zainteresowania i szukać ciekawych lektur? Na te pytania licealiści i licealistki znajdą odpowiedź podczas warsztatów z zakresu interpretacji literatury pięknej i innych tekstów kultury prowadzonych przez Martę Konarzewską.

Udział w serii warsztatów jest bezpłatny. Niezbędne są wcześniejsze zapisy poprzez e-mail na adres: redakcja[at]krytykapolityczna.pl z dopiskiem „Czytaj dalej”. Program i daty spotkań zostaną ustalone ostatecznie z grupą warsztatową.

Zajęcia będą odbywać się co tydzień w środy: 7, 14, 21, 28 października; 4, 18, 25 listopada; 2 grudnia.

Program spotkań:

1. Interpretacja. Analiza fragmentów tekstów teoretycznych oraz wybranego tekstu poetyckiego i pracy plastycznej – 7 października

2. Nadinterpretacja – ratunku, czy to błąd?!  Analiza tekstów z zakresu teorii literatury (J. Culler vs U. Eco – eseje z tomu „Interpretacja i nadinterpretacja”) oraz dyskusja (modele argumentacji) – 14 października

3. U źródeł, czyli archetypy kulturowego imaginarium.

a) Mit i jego kulturowe opracowanie – na wybranych przykładach.

UWAGA! Konieczna znajomość mitów o Edypie, Ifigenii (wątek z Orestei) i o Demeter i Korze – 21 października

b) Baśń i jej kulturowe opracowanie. Kontekst teoretyczny: „Siostry i ich Kopciuszek”, pod. red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirskiej; B. Bettelheim „Cudowne i pożyteczne”.

Konieczna znajomość baśni o Kopciuszku i Śpiącej królewnie oraz filmu „Czarownica” – 28 października

4. Wątki renesansowe (konieczna znajomość legendy o Tristanie i Izoldzie) i romantyczne („Cierpienia młodego Wertera”) w odniesieniu do dworskich, romantycznych i ponowoczesnych dyskursów miłosnych. Kontekst: koncepcja trójkątnego pragnienia R. Girarda; R. Barthes „Fragmenty dyskursu miłosnego”) – 4, 18 listopada

5. Spotkanie z krytyczką literatury Justyną Sobolewską – 25 listopada.

6. Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki – wokół „Fynf und cfancyś” Michała Witkowskiego – 2 grudnia

7. Podwójne spotkanie poświęcone analizie współczesnego utworu lirycznego oraz współczesnej krótkiej formy prozatorskiej – 16 grudnia.

Wraz z dynamiką zajęć, program może ulec modyfikacjom.

Zajęcia wymagają od uczestników biegłości w podstawach historii literatury i języka polskiego, będą obejmowały mini wykład wprowadzający na poziomie rozszerzonym i część analityczną poświęconą interpretacji tekstów literackich i teoretycznych.

Dla maturzystów będzie to ciekawa i praktyczna powtórka systematyzująca wiedzę i przygotowująca do nowej wersji matury ustnej z języka polskiego. Warsztaty mają na celu nie tylko kształtowanie umiejętności rozbudowanej interpretacji i szukania kontekstów, ale też pobudzenie chęci do samodzielnego sięgania po lekturę, dyskusji wokół czytanych tekstów, szukania nowych nieoczywistych interpretacji, a także odnoszenia ich do innych form kultury i sztuki. Spotkania to pozytywna konfrontacja teoretycznej wiedzy szkolnej i wymagań maturalnych z praktycznym korzystaniem z kultury. Istotą zajęć jest „spotkanie” z tekstem i analiza „na żywo” (w konwencji zawartej w nowej maturze).

Młodzieży czytanie kojarzy się z „przerabianiem” lektur w odniesieniu do kilku programowych wątków. Te tendencje i brak czasu poświęcanego czytaniu jako takiemu sprzyjają negatywnemu nastawieniu do samej czynności czytania, a tym bardziej do podejmowania czytelniczej refleksji i własnych poszukiwań. Literatura bezpośrednio wiąże się z innymi tekstami kultury – sztukami wizualnymi, muzyką, teatrem. Wszystkie te obszary przeplatają się i mają na siebie wpływ, podkreślenie wagi czytelnictwa w procesie edukacji, przygotowuje dzieci oraz młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Same warsztaty są również odpowiedzią na zmiany w sposobie egzaminowania maturzystów i maturzystek. Nowa formuła analizy „na żywo” zadanego tekstu może być o wiele ciekawsza i bardziej swobodna niż system przygotowywanych wcześniej sztywnych prezentacji maturalnych – komentuje prowadząca cykl spotkań Marta Konarzewska.

Marta Konarzewska – opiekunka merytoryczna i prowadząca cykl warsztatów „Czytaj dalej”, których pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2013/2014. Polonistka, krytyczka literacka, scenarzystka. Współautorka, razem z Piotrem Pacewiczem, książki Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu. Autorka tekstów w Przewodnikach Krytyki Politycznej, m.in.Brzozowski, Schulz, Edukacja. Prowadzi spotkania w ramach Dyskusyjnego Klubu Czytelniczego Krytyki Politycznej oraz wiele spotkań literackich. Była przewodniczącą Stowarzyszenia im. K.K. Baczyńskiego, jurorką w Konkursach Poetyckich o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Współprowadziła wraz z Joanną Sikorzanką audycję „Podróże literackie” na antenie Radia Łódź. Publikowała m.in. we „Frazie”, w „Portrecie”, „Gazecie Wyborczej”, czy na łamach „Dziennika Opinii”. Wielokrotnie pełniła funkcję egzaminatorki podczas egzaminów maturalnych.

Wsparcie finansowe Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu Czytaj dalej w 2015.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij