Miasto

Coś się kończy, coś się zaczyna? Polskie społeczeństwo w świecie globalnym

Debata Fundacji Batorego z udziałem m.in. Macieja Gduli.

25 lutego, środa, godz. 17.00-19.00, ul. Sapieżyńska 10a, sala im. Jerzego Turowicza, Warszawa

Dyskusja z udziałem Mirosławy Marody (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)  oraz Edwina Bendyka („Polityka”), Henryka Domańskiego (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Macieja Gduli (Krytyka Polityczna), Krystyny Skarżyńskiej (Instytut Psychologii PAN) i Szymona Wróbla (Instytut Filozofii i Socjologii PAN).

Spotkanie poprowadzi Aleksander Smolar (prezes Fundacji Batorego).

Niedawno ukazała się książka Mirosławy Marody Jednostka po nowoczesności (Wydawnictwo Naukowe Scholar). Chcielibyśmy wykorzystać tę okazję do zorganizowania dyskusji (z udziałem autorki), o zmianach zachodzących we współczesnych społeczeństwach. Zapytać o wpływ, jaki mają procesy globalizacyjne, nowe technologie, przemiany kulturowe i obyczajowe, oraz o podobieństwa i różnice między polskim społeczeństwem a społeczeństwami Zachodu.

Edwin Bendyk o książce Mirosławy Marody Jednostka po nowoczesności.

Edwin Bendyk (ur. 1965) – dziennikarz, publicysta. Redaktor „Polityki”. Kierownik Centrum Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Wykładowca w Szkole Nauk Społecznych PAN. W latach 1996-1998 kierował działem Expo i Nowych Mediów wydawnictwa IDG Poland. Wydał Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (2002), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci (2004), Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu (2009), Bunt sieci (2012), Jak żyć w świecie, który oszalał (z Jackiem Santorskim i Witoldem M. Orłowskim, 2014).

Henryk Domański (ur. 1952) – socjolog, prof. dr hab., kierownik Zakładu Badania Struktury Społecznej i Zespołu Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. W latach 1997-2000 redaktor naczelny „Studiów Socjologicznych”. W latach 2000-2012 Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Ostatnio wydał m.in.: Społeczeństwa europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości (2009), Legitymizacja w Polsce. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? (red., z Andrzejem Rychardem, 2010), Sprawiedliwe nierówności zarobków. W odczuciu społecznym (2013).

Maciej Gdula (ur. 1977) – socjolog, publicysta. Pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Członek „Krytyki Politycznej”. Publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Krytyce Politycznej”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Rzeczpospolitej”. Wydał Trzy dyskursy miłosne (2009), Style życia i porządek klasowy w Polsce (red. z Przemysławem Sadurą, 2012), Oprogramowanie rzeczywistości społecznej (red. z Lechem M. Nijakowskim, 2014).

Mirosława Marody (ur. 1947) – socjolożka, prof. dr hab. Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Rady Instytutu Socjologii UW i kierownik Ośrodka Badań Politycznych. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania m.in. nad społeczeństwem ponowoczesnym i społeczną historią jednostki.  Wydała m.in. Wydała m.in.: Wymiary życia społecznego: Polska na przełomie XX i XXI wieku (red., 2002), Przemiany więzi społecznych: zarys teorii zmiany społecznej (z Anną Gizą-Poleszczuk, 2004), Kultura i gospodarka (red. , z  Jackiem Kochanowiczem, 2010), Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna (2014).

Krystyna Skarżyńska – psycholożka, prof. dr hab. Kieruje Pracownią Psychologii Politycznej Instytutu Psychologii PAN. Prowadzi badania nad postawami i zachowania politycznymi oraz nad kapitałem społecznym w Polsce. Wydała m.in.:  Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej (2005), Understanding Social Change. Political Psychology in Poland (red. z Agnieszką Golec de Zavala, 2006), Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej (2011).

Szymon Wróbel (ur. 1967) – psycholog i filozof, dr hab. Pracownik Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Współpracownik Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego). Wydał m.in.: Władza i rozum. Stadia rozwojowe krytycznej teorii społecznej (2002), Granice polityczności (z Pawłem Dyblem, 2008), Gramatyka, umysł ewolucja (2011), Deferring the Self  (2013).

Organizator: Fundacja im. S. Batorego.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij