Miasto

Cieszyn: Trzeci sektor wyautowany

W poniedziałek 7 grudnia odbywają się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko dyrektora COK Dom Narodowy.

Trwa konkurs na stanowisko dyrektora Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy. Bierze w nim udział 10 kandydatów i kandydatek, których profili nie zamierzamy analizować, gdyż jest to zadanie komisji konkursowej powołanej przez burmistrza Ryszarda Macurę. No właśnie – komisji konkursowej, której skład budzi podobne wątpliwości, co w przypadku poprzedniego konkursu (w wyniku którego wygrała p. Cecylia Gasz-Płońska). Nie chcemy wskazywać personalnych uwag i bawić się w śledzenie doświadczenia czy dorobku w zakresie oceny zjawisk kultury członków komisji konkursowej, ale interesują nas pozycje, z których kandydaci będą występować i pozycje tych, którzy będą je wartościować. To właśnie ma dla nas kluczowe znaczenie.

W maju 2013 roku we współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi w Cieszynie zorganizowaliśmy debatę Zoom na kulturę. Dyrektorów i dyrektorki instytucji kultury pytaliśmy, na czyje i jakie potrzeby odpowiadają, jaka jest ich misja, jakie mają plany na przyszłość i kogo w nich uwzględniają, jakie mają wizje współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak i kogo przygotowują do odbioru kultury, czy uwzględniają zmiany społeczne w swojej działalności? Organizowaliśmy to jako organizacje pozarządowe, które nie chcą tylko „bić piany” i wypominać konkretnym osobom różne zaniechania czy wypominać pewne decyzje (jak np. zwolnienia pracowników, które budziły nasz sprzeciw), ale aby podkreślić, jak kluczowym zadaniem instytucji samorządowej jest współpraca z III sektorem.

Niedawno, w październiku tego roku na Uniwersytecie Śląskim odbyło się jeszcze inne spotkanie, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Szkoła – Kultura – Środowisko Lokalne z cyklu aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym, na którą nie zaproszono organizacji pozarządowych, ale samych dyrektorów i dyrektorki instytucji miejskich. Kiedy pojawiłyśmy się na sali, przywitano nas z wyraźnym zaskoczeniem, a my przyszłyśmy, by uważnie słuchać wypowiedzi szefów instytucji, bo chciałyśmy wiedzieć, jak widzą swoją rolę w rozwoju miasta Cieszyna i jego lokalnej kultury. A teraz dodatkowo zastanawiamy się, czy konkurs na dyrektora/dyrektorkę może przynieść pozytywne zmiany i mamy wątpliwości, bo nawet jeśli zorganizowano by konkursy we wszystkich jednostkach samorządowych (na razie te dotyczą wyłącznie Domu Narodowego), to czy skutki nie byłyby jeszcze gorsze, biorąc pod uwagę jednostronność i fasadowy stosunek do doboru komisji, oceniającej „przydatność kandydata na stanowisko dyrektora/dyrektorki COK”.

Burmistrz zdecydował o ograniczeniu komisji konkursowej do osób związanych z urzędem.

Zasiadają w niej: sam burmistrz, jego doradca, naczelnik wydziału, dyrektor instytucji samorządowej, radny, członek rady programowej samego COK-u. Burmistrz zdecydował również o tym, że będą to sami mężczyźni.

Historia Domu Narodowego nie jest tym samym zobowiązująca dla władzy, choć na samej stronie Domu Narodowego można przeczytać, że: „Był siedzibą wielu polskich instytucji i stowarzyszeń oświatowych, kulturalnych, gospodarczych, m.in.: Zarządu Macierzy Szkolnej, Czytelni Polskiej, Towarzystwa Pomocy Naukowej, Związku Polskich Studentów na Śląsku „Znicz”, Towarzystwa Oszczędności i Zaliczek, Towarzystwa Rolniczego, swoją siedzibę miała tu powstała 19 października 1918 roku Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, pierwszego polskiego organu władzy terenowej (której prezydentami byli: ks. Józef Londzin (1863 – 1929), dr Jan Michejda (1853 – 1927) i socjalista Tadeusz Reger (1872 – 1938)”.

Dom Narodowy pełnił więc od początku powstania funkcję społeczną, sieciującą inicjatywy społeczne i kulturalne. Widocznie teraz nie musi.

Przy tak ogromnym wkładzie III sektora w kulturę nie możemy pojąć braku jego obecności w komisji konkursowej, „oceniającej przydatność kandydata na stanowisko dyrektora COK”. Widzimy w tym akt świadomej decyzji burmistrza ilustrującej stosunek władzy do organizacji pozarządowych działających w Cieszynie. Przy braku czasu na spotkanie z nami i mimo próśb fakt ten odbieramy jako znaczący.

Tekst ukazał się także na łamach gazetacodzienna.pl

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Joanna Wowrzeczka
Joanna Wowrzeczka
Malarka, socjolożka
Malarka (dr od 2008) i socjolożka (dr od 2004). Współzałożycielka Galerii „Szara” w Cieszynie. Zajmuje się badaniem pola sztuki w Polsce oraz problemem zdominowanych, a także wyprowadzaniem studentów z murów uniwersytetu w tzw. siną dal. Redaktorka działu sztuka w magazynie „Opcje”. Szefowa Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie. Mama polityczna.
Anna Cieplak
Anna Cieplak
Animatorka kultury, pisarka
Animatorka kultury, aktywistka miejska, autorka książek "Zaufanie" (2015), "Ma być czysto" (2016). Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą (od 2009 w Świetlicy Krytyki Politycznej "Na Granicy" w Cieszynie), nagrodzona za działalność w zakresie kultury przez MKiDN (2014), stypendystka programu "Aktywność obywatelska" (2015).
Zamknij