Miasto

Być tu stela. Co to znaczy? – spotkanie

Skąd się wzięło określenie „tu stela”? Czy poczucie tożsamości, oparte na byciu stąd, jest czymś ważnym dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego?

Środa, 21 maja, godz.17.00 Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Sala Rzymska

Co decyduje o byciu „tu stela”? Lata spędzone na Śląsku Cieszyńskim? Zasługi dla regionu i jego społeczności? Może to tylko sposób na stwarzanie dystansu wobec przyjezdnych? Czy słowa „tu stela” to tylko gwarowe określenie odnoszące się do czegoś, co spotyka się w innych miejscach?

W oparciu o co mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego budują swoją przywiązanie do „małej ojczyzny”? Podczas spotkania, które moderować będą Andrzej Drobik (autor tekstów dla lokalnych i ogólnopolskich mediów, autor książki Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim oraz pomysłodawca projektu Made in SCI ) oraz Grzegorz Studnicki (antropolog, etnograf, pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Uniwersytetu Śląskiego) chcemy porozmawiać z mieszkańcami na temat kwestii związanych ze wspólnotą i tożsamością lokalną, poznać ludzi i wydarzenia ważne dla miasta i regionu.

Zależy nam na obecności każdego, kto chciałby podzielić się swoją refleksją na temat Śląska Cieszyńskiego: jego wad i zalet oraz tego czym dla nas, mieszkańców, jest to miejsce.

Podczas spotkania odbędzie się także prezentacja wyników sondy ulicznej przeprowadzonej przez studentów etnologii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz dzieci ze Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie na temat ważnych osób, słów i historii Śląska Cieszyńskiego.

Spotkania organizowane są przez Świetlicę Krytyki Politycznej w Cieszynie oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego w ramach projektu „200 razy Kolberg” finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Roku Oskara Kolberga (IMiT).

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij