Miasto

Body’s in trouble. Od Siouxsie Sioux do PJ Harvey

Seminarium "Kobiecość w muzyce: strategie i taktyki wizerunkowe". Prowadzenie: Klaudia Rachubińska.

Uniwersytet Krytyczny | Kobiecość w muzyce: strategie i taktyki wizerunkowe | Body’s in trouble. Od Siouxsie Sioux do PJ Harvey


Prowadzenie: Klaudia Rachubińska 

24 kwietnia, środa, godz. 19.00, Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Obraz pokawałkowanego, nie stanowiącego spójnej całości ciała – szczególnie kobiecego – pojawia się w działalności artystycznej artystów obojga płci. Rozczłonkowanie staje się w sztuce metaforą wewnętrznego wyobcowania, alienacji od własnego ciała, która jest doświadczeniem wielu kobiet. Nauczona braku akceptacji dla swojej fizjologii kobieta przestaje traktować swoje ciało jako część siebie, a co za tym idzie, przestaje traktować siebie podmiotowo. Jej najintymniejsza własność – cielesność – staje się nie tylko przedmiotem, ale przedmiotem oceny: nie ma części kobiecego ciała, która nie podlegałaby surowej krytyce. Na najbliższym spotkaniu przyjrzymy się więc artystkom, które w swojej twórczości przywołują obrazy ciała niekompletnego, niezgrabnego, zbudowanego z nie pasujących do siebie części.

Cykl spotkań „Muzyka i wizualność w czasach popkultury”, w ramach Uniwersytetu Krytycznego, dotyczy wizualnej sfery oplatającej muzykę popularną. W kolejnej odsłonie cyklu, „Kobiecość w muzyce: strategie i taktyki wizerunkowe”, zajmujemy się przemianami wizerunków artystek od lat 70-tych, kiedy to wraz z druga falą feminizmu nastąpiło upodmiotowienie kobiet w muzyce popularnej, do współczesnych, coraz bardziej pluralistycznych wizji kobiecości. Podczas kolejnych spotkań analizować będziemy różne strategie wizerunkowe przyjmowane przez poszczególne artystki oraz taktyki interpretacyjne odbiorców. W związku ze specyfiką poruszanej tematyki, oraz faktem, że spotkania wpisują się w szerszy projekt badawczy dotyczący kobiecych wizerunków w kulturze i sztuce, nie będą one miały charakteru klasycznych wykładów, ale będą przestrzenią swobodnej wymiany myśli.

Klaudia Rachubińska – absolwentka Wydziału Psychologii UW, doktorantka Instytutu Kultury Polskiej UW, członkini Grupy ETC; zajmuje się problematyką ciała w kulturze, strategiami wizualnego konstruowania tożsamości, psychoanalizą kultury, myślą feministyczną drugiej i trzeciej fali. Do jej zainteresowań należą także związki między muzyką a wizualnością, intermedialność w sztuce współczesnej, performance i sztuki performatywne oraz działania neoawangardowego ruchu Fluxus.

Kolejne spotkania cyklu:  
22.05 Scream: against the wind / against the wall / against the sky. Od Diamandy Galas do Merrill Garbus (Tune-Yards) 
19.06 Autentyczna nieautentyczność? Od Madonny (i Grace Jones) do Lady Gagi 

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2011-2013” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

UM

  

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij