Miasto

Bitwa o Kulturę #cieszyn

Za każdą władzą stoi projekt ideowy, wynikająca z niego polityka kulturalna i sposób jej realizacji.

Podczas dyskusji, która odbędzie się 10 grudnia o 18.00 w Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” Ryszard Koziołek (UŚ), Sławomir Sierakowski (KP) oraz Joanna Wowrzeczka (KP) rozmawiać będą nad perspektywami oraz wyzwaniami stojącymi przed ludźmi kultury w najbliższych latach na szczeblu loklanym i ponadlokalnym, zarówno jeśli chodzi o rolę mediów, jak również inicjatyw społecznych, instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej działalności kulturalnej, szkolnictwa wyższego i 7 procent aktywnej części społeczeństwa.
W jaki sposób przemiany w skali globalnej czy ogólnopolskiej mogą rzutować na sytuację lokalną? Czy Cieszyn, w którym znajduje się Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” i od sześciu lat prowadzona jest działalność społeczno-kulturalna jest również polem walki o kulturę i jakie mogą być tego skutki?

Podczas debaty chcemy przedyskutować także kwestie w skali makro, czyli te, dotyczące propozycji Rządu RP na poziomie m.in nowego „podziału tortu”, promowania polityki historycznej, czy zmian w mediach publicznych. Jak w ich obliczu może wyglądać kultura w Polsce za 30 lat?

Punktem wyjścia do dyskusji będzie książka Romana Pawłowskiego Bitwa o kulturę.#przyszłość.

Sławomir Sierakowski – założyciel i szef Krytyki Politycznej oraz Dziennika Opinii, publicysta, socjolog.
Ryszard Koziołek – profesor, prorektor Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawca, pisarz,w 2010 otrzymał Nagrodę Literacką GDYNIA w kategorii eseistyka za książkę pt. Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy.
Joanna Worzeczka – dr socjologii i malarstwa, szefowa Krytyki Politycznej „Na Granicy“ w Cieszynie.
Prowadzenie: Agnieszka Muras (Krytyka Polityczna)

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij