Miasto

Bitwa o Kulturę #cieszyn

Za każdą władzą stoi projekt ideowy, wynikająca z niego polityka kulturalna i sposób jej realizacji.

Podczas dyskusji, która odbędzie się 10 grudnia o 18.00 w Świetlicy Krytyki Politycznej “Na Granicy” Ryszard Koziołek (UŚ), Sławomir Sierakowski (KP) oraz Joanna Wowrzeczka (KP) rozmawiać będą nad perspektywami oraz wyzwaniami stojącymi przed ludźmi kultury w najbliższych latach na szczeblu loklanym i ponadlokalnym, zarówno jeśli chodzi o rolę mediów, jak również inicjatyw społecznych, instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej działalności kulturalnej, szkolnictwa wyższego i 7 procent aktywnej części społeczeństwa.
W jaki sposób przemiany w skali globalnej czy ogólnopolskiej mogą rzutować na sytuację lokalną? Czy Cieszyn, w którym znajduje się Świetlica Krytyki Politycznej “Na Granicy” i od sześciu lat prowadzona jest działalność społeczno-kulturalna jest również polem walki o kulturę i jakie mogą być tego skutki?

Podczas debaty chcemy przedyskutować także kwestie w skali makro, czyli te, dotyczące propozycji Rządu RP na poziomie m.in nowego “podziału tortu”, promowania polityki historycznej, czy zmian w mediach publicznych. Jak w ich obliczu może wyglądać kultura w Polsce za 30 lat?

Punktem wyjścia do dyskusji będzie książka Romana Pawłowskiego Bitwa o kulturę.#przyszłość.

Sławomir Sierakowski – założyciel i szef Krytyki Politycznej oraz Dziennika Opinii, publicysta, socjolog.
Ryszard Koziołek – profesor, prorektor Uniwersytetu Śląskiego, literaturoznawca, pisarz,w 2010 otrzymał Nagrodę Literacką GDYNIA w kategorii eseistyka za książkę pt. Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy.
Joanna Worzeczka – dr socjologii i malarstwa, szefowa Krytyki Politycznej „Na Granicy“ w Cieszynie.
Prowadzenie: Agnieszka Muras (Krytyka Polityczna)

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij