Miasto

Bestiariusz ekonomiczny | Rynek: maszyna czy zwierzę?

Seminarium Uniwersytetu Krytycznego prowadzone przez Jędrzeja Malko

Uniwersytet Krytyczny | Bestiariusz ekonomiczny | Rynek: maszyna czy zwierzę? 

Prowadzenie: Jędrzej Malko

12 stycznia, wtorek, godz. 19.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Co kryzys finansowy 1997 roku, czyli tzw. „azjatycka grypa” ma wspólnego z nazizmem?

Dlaczego rynki mają dążyć do równowagi?
Czy sprawia to rynkowy mechanizm?
A może dzieje się dlatego, że gospodarka działa jak organizm?

Od wieków, przez całą historię nowożytnej ekonomii dwa sposoby mówienia o rynku konkurują ze sobą: rynek jako maszyna oraz rynek jako organizm. Ekonomiści tacy jak Locke, Mandeville czy Petty studiowali anatomię i praktykowali medycynę, w swoich ekonomicznych rozważaniach przyrównywali więc przepływ pieniądza do cyrkulacji krwi, hierarchię społeczną i podział pracy uzasadniali analogią do ludzkiego ciała, a przeciwko ingerencji państwa w gospodarkę wysuwali hipokratejską zasadę „przede wszystkim nie szkodzić”. W wieku XIX sukces fizyki newtonowskiej spowodował, że organizm ustąpił mechanizmowi. Niemal wszyscy ekonomiści zaczęli szukać praw mechaniki społecznej a swoje propozycje formułowali za pomocą równań fizycznych. Te często wulgarne próby zapisywania zjawisk społecznych w formie newtonowskich wzorów budziły silne sprzeciwy fizyków, jednak wystarczyły, by nadać naukową powagę neoklasycznej ekonomii. Do dzisiaj zresztą ten bękarci newtonizm jest w ekonomii obecny, czy to pod postacią atomistycznego ujęcia podmiotów gospodarczych, czy to figury ustalającego się w wyniku działania przeciwstawnych sił equilibrium. Jednak metafory organiczne także nie zniknęły bez śladu z dyskursu ekonomicznego.

Na trzecim seminarium z cyklu „Bestiariusz ekonomiczny” porozmawiamy o różnicach w postrzeganiu gospodarki przez te dwa pryzmaty oraz o tym, że od różnic tych ważniejsze jest to, że zarówno za pomocą metafor organicznych jak i mechanicznych osiągany jest ten sam efekt iluzji porządku.

_________

Jakie motywy, figury oraz struktury myślenia dominują w myśleniu ekonomicznym? Do jakich mitów odwołują się ekonomiści by legitymizować swoje poglądy? Jakie niewypowiedziane założenia aksjologiczne kształtują proponowane przez nich rozwiązania? W trakcie seminarium rozmawiać będziemy o historii myśli ekonomicznej, tropiąc genealogie panoszących się w niej bestii, takich jak homo economicus, equilibrium czy niedobór. Perspektywa ta pozwoli lepiej zrozumieć współczesną debatę na temat gospodarki a także dostrzec, że nawet pomiędzy pozornie bardzo odległymi od siebie szkołami ekonomicznymi istnieje wiele fundamentalnych zbieżności.

Jędrzej Malko – dziennikarz, badacz historii dyskursów ekonomicznych, analityk Fundacji Kaleckiego, absolwent European Graduate School i doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. W 2016 ukaże się jego książka Economics and Its Discontents.

________

Kolejne spotkania cyklu:
19.01: 
Ekonomia niedoboru. | Gość: dr Bartosz Kuźniarz

Pozostałe seminaria Uniwersytetu Krytycznego w semestrze jesiennym.

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

UM

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij