Miasto

Bestiariusz ekonomiczny | Ekonomia niedoboru

Seminarium Uniwersytetu Krytycznego prowadzone przez Jędrzeja Malko

Uniwersytet Krytyczny | Bestiariusz ekonomiczny | Ekonomia niedoboru

Prowadzenie: Jędrzej Malko
Gość: dr Bartosz Kuźniarz
19 stycznia, wtorek, godz. 19.00
Krytyka Polityczna, ul. Foksal 16, II p., Warszawa

Jak narodził się niedobór?
Czy istniały w przeszłości czasy, kiedy rzeczy nie było za mało?
Co musiałoby się wydarzyć, żeby obfitość była możliwa?

Istnieją pojęcia rządzące naszym życiem w sposób oczywisty. Do tej grupy należą popularne kategorie współczesnej ekonomii: rynek, dobrobyt, rozwój, wydajność, PKB. Tyle że centralną kategorię ekonomii, niemal nigdy nie poddawaną głębszej refleksji, stanowi niedobór. Skąd niedobór trafił do słownika ekonomii? W jaki sposób oddziałuje na nasze życie? Dlaczego może rościć sobie pretensje do uniwersalnej ważności? Podczas zajęć spróbujemy zastanowić się nad tymi pytaniami, określając również wstępne warunki, jakie musiałoby spełnić społeczeństwo przynajmniej częściowo wyzwolone od przekleństwa wpisanego w kategorię niedoboru.

Wykład wprowadzający poprowadzi dr Bartosz Kuźniarz, filozof, wykładowca UwB, autor książek „Goodbye Mr. Postmodernism” (2011) oraz „Pieniądz i system. O diable w gospodarce” (2006).

_________

Jakie motywy, figury oraz struktury myślenia dominują w myśleniu ekonomicznym? Do jakich mitów odwołują się ekonomiści by legitymizować swoje poglądy? Jakie niewypowiedziane założenia aksjologiczne kształtują proponowane przez nich rozwiązania? W trakcie seminarium rozmawiać będziemy o historii myśli ekonomicznej, tropiąc genealogie panoszących się w niej bestii, takich jak homo economicus, equilibrium czy niedobór. Perspektywa ta pozwoli lepiej zrozumieć współczesną debatę na temat gospodarki a także dostrzec, że nawet pomiędzy pozornie bardzo odległymi od siebie szkołami ekonomicznymi istnieje wiele fundamentalnych zbieżności.

Jędrzej Malko – dziennikarz, badacz historii dyskursów ekonomicznych, analityk Fundacji Kaleckiego, absolwent European Graduate School i doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej. W 2016 ukaże się jego książka Economics and Its Discontents.

________
Pozostałe seminaria Uniwersytetu Krytycznego w semestrze jesiennym.

Projekt „Uniwersytet Krytyczny 2014-2016” realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

UM

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij