Hanna Gill-Piątek

Czy warto konsultować?

„Zapraszamy na ostatni roboczy warsztat konsultacyjny z cyklu Pomysł na ulicę Tuwima/Struga. Czas wybrać wariant przebudowy infrastruktury drogowej, który odpowiada większości mieszkańców”.

„Niniejszy raport opisuje przebieg projektu konsultacyjnego, zrealizowanego w Łodzi w 2011 roku. W ramach przedsięwzięcia przygotowano i przeprowadzono serię warsztatów z mieszkańcami na temat sposobu zorganizowania ruchu w centrum miasta na przykładzie ulic Tuwima i Struga. (…) Przez cały czas trwania projektu realizujące konsultacje Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego współpracowało z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi. Przedstawiciele ZDiT na potrzeby konsultacji przygotowali cztery robocze propozycje zmian organizacji ruchu na ulicach Tuwima i Struga”.

W związku z ogłoszeniem przez ZDiT przetargu nr 2013/S 046-073773 na modernizację ulicy Tuwima na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego, zwracamy się do Państwa z zapytaniem, czy i w jaki sposób zostały uwzględnione w planach dotyczących tej modernizacji wyniki przeprowadzonych przez nas konsultacji Pomysł na Tuwima/Struga.

W nawiązaniu do przekazanego drogą elektroniczną zapytania, Zarząd Dróg i Transportu informuje, iż realizowane w bieżącym roku zadanie pn. „Modernizacja ul. Tuwima na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego”, polegało wyłącznie na remoncie odtworzeniowym nawierzchni jezdni, chodników, zieleńców oraz zjazdów.

„To bardzo ważne spotkanie, które może mieć wpływ, na to, co się stanie. Im więcej osób przyjdzie w sobotę, tym łatwiej będzie nam promować konkretny pomysł”.

„Przedstawione propozycje stanowiły punkt wyjścia do dalszych dyskusji. Na warsztatach uczestnicy mieli możliwość zaprojektowania własnej wizji ulicy Tuwima i Struga. Przy pomocy prostych makiet mieszkańcy mogli niczym z klocków ułożyć wymarzoną przez siebie infrastrukturę drogową na ciągu ulic. Pracując w podgrupach, decydowali o liczbie i szerokości pasów jezdni, szerokości chodników oraz dodatkowych elementach, takich jak buspas, pas rowerowy, miejsca do parkowania. (…) Ostatecznie wygrał jeden z pomysłów obywatelskich”.

Jednocześnie w związku z zaplanowaną na następne lata modernizacją innych odcinków konsultowanego przez nas ciągu od Kilińskiego do Kościuszki (http://d.polskatimes.pl/k/r/11/55/3c/5138872082665_z.pdf?1362661494) zwracamy się z pytaniem, jak w tych dalszych planach zostały uwzględnione wyniki naszych konsultacji.

Proponowane podczas konsultacji społecznych rozwiązania (tzw. „Pomysł na Tuwima/Struga”), wymagają zmiany geometrii poszczególnych elementów infrastruktury drogowej. Wiąże się to z przygotowaniem kosztownego projektu oraz procedurą zmierzającą do uzyskania pozwolenia na budowę.

„Wasza obecność bardzo pomoże. Liczymy na udział wszystkich łodzian, którym zależy na centrum miasta – zarówno tych, którzy skorzystali z zaproszenia na poprzedni warsztat, jak i tych, którzy przyjdą po raz pierwszy”.

„W zamierzeniu rozwiązanie wybrane przez zdecydowaną większość uczestników miało doprowadzić do uspokojenia ruchu na ulicach Tuwima i Struga, przyznaniu pierwszeństwa ekologicznym środkom transportu (pieszym, rowerzystom, komunikacji zbiorowej) i stworzenia bardziej atrakcyjnej przestrzeni publicznej w centrum miasta, która przyciągnie łodzian i turystów. (…) Realizacja przyjętych założeń jest stosunkowo niedroga, przy tym odpowiada na wiele z potrzeb mieszkańców”.

Będziemy wdzięczni za przesłanie materiałów w postaci planów odcinka przeznaczonego do modernizacji, celem jak najszerszego upublicznienia ich.

(…) informujemy, ze w ramach prowadzonych prac remontowych zostanie wykonany ciek rowerowy po północnej stronie ul. Tuwima o szerokości ok. 1 m, współdzielony z pasem autobusowym.


Cytaty z:
– zaproszenia na spotkanie konsultacyjne 15 października 2011 r.
– raportu projektu Pomysł na Tuwima/Struga
– zapytania w sprawie uwzględnienia wyników konsultacji w przedmiocie przetargu 2013/S 046-073773 i odpowiedzi łódzkiego ZDiT-u z dnia 23 kwietnia 2013 r.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij