Kraj

Rada Programowa Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Maja Ruszpel

Celem Rady jest praca nad strategią działań PSPN, aby doprowadzić do szybkich zmian w polskim prawie narkotykowym.

Członkowie i członkinie Rady Programowej będą wspierać działania związane ze zmianą polskiej polityki narkotykowej. W skład Rady wejdą dziennikarze, prawnicy, osoby zasłużone w obszarze praw człowieka. Wśród zaproszonych, znaleźli się: dr Ewa Woydyłło – psycholog i terapeutka uzależnień, Ewa Wanat – dziennikarka, Marek Balicki – lekarz psychiatra, a zarazem były Minister Zdrowia, dr Piotr Kładoczny – prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prof. Krzysztof Krajewski – kierownik Katedry Kryminologii UJ oraz Piotr Pacewicz – dziennikarz oraz prof. Jerzy Vetulani – neurobiolog. Razem tworzą oni Radę Programową PSPN, która będzie ciałem doradczym i inicjatywnym dla Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

W związku z tym, że polityka narkotykowa na świecie zmienia się dynamicznie, czego nie można powiedzieć niestety o naszym kraju, Polska Sieć Polityki Narkotykowej podjęła decyzję o powołaniu Rady PSPN składającej się z zasłużonych ekspertów. Rada ta pomagać będzie lepiej ukierunkować nasze działania, by właśnie doprowadzić do szybkich zmian w polskim prawie narkotykowym. Będzie ona pełnić funkcję doradczą, reprezentacyjną oraz opiniodawczą (przygotowywanie ekspertyz) – mówi Agnieszka Sieniawska, Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej.

Pierwsze spotkanie Rady odbyło się 7 listopada. Dyskusja członków Rady skoncentrowała się na najistotniejszych kwestiach, zarówno prawnych, jak i leczniczych. Jak mówił prof. Krzysztof Krajewski – Po nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w 2011 roku można zastanawiać się nad dalszymi zmianami w prawie narkotykowym, w tym przekwalifikowaniem posiadania cannabis w wykroczenie (wzorem prawa obowiązującego w Czechach).

Dr Piotr Kładoczny zasugerował więc by Polska, wzorem innych państw europejskich, stworzyła tabelę wartości granicznych posiadanych narkotyków, która precyzyjnie definiowałaby, czym są znaczne i nieznaczne ilości, a to w efekcie ułatwiałoby pracę policji. – Dzięki tabeli student posiadający – przykładowo jedynie 1 gram marihuany – nie byłby traktowany jak potencjalny przestępca. Efekt takiej zmiany, to nie tylko oszczędności w budżecie państwa tych środków, które przeznaczane są na ściganie, ale przede wszystkim nie kryminalizowanie młodych ludzi – podkreślił dr Kładoczny.

Członkowie Rady zwrócili też uwagę na konieczne zmiany w lecznictwie. Należy zróżnicować ofertę terapeutyczną. – podkreślała dr Ewa Woydyłło – Potrzebne są programy psychoedukacyjne, a abstynencja nie może być jedynym celem terapii, ponieważ w wielu wypadkach nie jest ona konieczna – na przykład, kiedy mówimy o osobach używających narkotyków rekreacyjnie; a w wypadku osób uzależnionych bywa nieosiągalna. Mamy przestarzały model leczenia osób uzależnionych od narkotyków i trzeba go zmienić– podkreśliła dr Woydyłło.

Mówiąc o reformach w obszarze zdrowia, trzeba pamiętać, że konieczne jest też wprowadzenie medycznej marihuany – dodał Marek Balicki. – Pomaga ona przy takich chorobach jak stwardnienie rozsiane, a w chorobach nowotworowych łagodzi ból. Na świecie używanie marihuany do celów leczniczych staje się standardem. Profesor Jerzy Vetulani zwrócił zaś uwagę na zjawisko narkofobii panujące w Polsce – W wielu publicznych debatach na temat nielegalnych narkotyków dominują emocje i przesądy. – mówił – Tymczasem, marihuana, tak jak morfina, ma swoje miejsce w medycynie i nie można udawać, że chorym nie pomaga. To karygodne, że państwo zabrania im dostępu do tego leku, a w majestacie prawa zezwala na sprzedaż papierosów i alkoholu – dodał prof. Vetulani.

Skład Rady Programowej Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej:

Prof. Jerzy Vetulani

psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, profesor w Zakładzie Biochemii Mózgu w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk Członek honorowy Indian Academy of Neuroscience, Były Przewodniczący Komitetu Nauk Neurobiologicznych PAN i Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego, Zastępca przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Farmakologii PAN.

Więcej można przeczytać: http://politykanarkotykowa.pl/artykul/rada-programowa-polskiej-sieci-polityki-narkotykowej

Marek Balicki

lekarz psychiatra, obecnie jest Kierownikiem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Polski polityk, minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki, poseł na Sejm I, II i VI kadencji, senator V kadencji.Od lat zaangażowany w reformy na polu polskiej polityki narkotykowej. Zwolennik nie karania za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na tzw. własny użytek (wraz z tabelą wartości granicznych) i legalizacji stosowania marihuany do celów medycznych.

Więcej można przeczytać: http://politykanarkotykowa.pl/artykul/rada-programowa-polskiej-sieci-polityki-narkotykowej-kolejny-cz-onek

Prof. Krzysztof Krajewski

prawnik i socjolog, kierownik Katedry Kryminologii UJ, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Naukowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego wobec narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków w innych krajach – m.in.:”Sens i bezsens prohibicji”. W latach 2009-2011 kierował grupą 15 ekspertów opracowujących nowelizację ustawy, która weszła w życie w grudniu 2011 roku.

Więcej można przeczytać: http://politykanarkotykowa.pl/artykul/kolejny-cz-onek-rady-programowej-pspn

Ewa Woydyłło-Osiatyńska

doktor psychologii i terapeuta uzależnień. Pracuje w Fundacji im. Stefana Batorego, gdzie koordynuje Regionalnym Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom. Za swoje osiągnięcia odznaczona Medalem św. Jerzego przyznanym przez Tygodnik Powszechny – 2002, Złotą Odznaka \”Za zasługi w pracy penitencjarnej” nadaną przez Ministra Sprawiedliwości – 2002 oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP – 2005.

Więcej można przeczytać: http://politykanarkotykowa.pl/artykul/rada-programowa-pspn-ci-g-dalszy

Ewa Wanat

polska dziennikarka radiowa i telewizyjna. Od maja 2013 redaktorka naczelna Polskiego Radia RDC. Wcześniej, redaktor naczelna radia TOK FM. Pod jej kierownictwem Radio TOK FM otrzymało tytuł Stacji Roku 2008 w plebiscycie miesięcznika Media&Marketing. Była wśród 100 najbardziej wpływowych Polaków tygodnika Wprost w 2011 roku.

Więcej można przeczytać: http://politykanarkotykowa.pl/artykul/przedstawiamy-dzi-nast-pnego-cz-onka-rady-programowej-pspn

Dr Piotr Kładoczny

dr prawa, kierownik Studiów Prawniczych WPiA UW, docent w Instytucie Prawa Karnego, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor wielu publikacji z dziedziny prawa. Od 1996 – prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w programie “Działania prawne w interesie publicznym”, od 2002 – koordynator tego programu (obecnie pod zmienioną nazwą  – „Program Interwencji Prawnej”). Członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników

Więcej można przeczytać: http://politykanarkotykowa.pl/artykul/rada-programowa-polskiej-sieci-polityki-narkotykowej-cd

Piotr Pacewicz

dziennikarz, dr psychologii. Jeden z założycieli “Gazety Wyborczej”, jej wice naczelny (1995-2010). Twórca głośnych akcji społecznych “Rodzić po ludzku”, “Szkoła z klasą”, “Narkopolacy”, “Media bez kobiet”, “Polska biega”. Feminista. Broni praw człowieka m.in. osób LGBT, a także użytkowników narkotyków, propaguje koniec “wojny z narkotykami”. Współautor książki “Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu”, autor programu TV i książki “Pociąg osobowy”. Odznaczony Tęczowym Laurem (2000), nagrodą Hiacynt w kategorii media (2008) oraz nagrodą „Tolerancja” przyznaną przez niemieckie, francuskie i polskie organizacje LGBT (2007). Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)

Więcej można przeczytać: http://politykanarkotykowa.pl/artykul/sk-ad-rady-programowej-pspn-zamyka-piotr-pacewicz

Polska Sieć Polityki Narkotykowej została powołana jako inicjatywa obywatelska w 2008 roku przez grupę specjalistów pracujących z uzależnionymi od narkotyków. Są w niej terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy służby więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz użytkownicy środków psychoaktywnych. Razem działają na rzecz zmiany prawa narkotykowego w Polsce – jednego z najbardziej restrykcyjnych w Europie. Dwa podstawowe cele Sieci to zmiana prawa narkotykowego, które obecnie nakazuje karać karą wiezienia do lat 3 za posiadanie jakiejkolwiek ilość narkotyków; drugi – zwiększenie dostępności do leczenia substytucyjnego (w Polsce nadal tylko 8% osób potrzebujących może korzystać z tej terapii)

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.