Kraj

Koalicja na rzecz zmian w międzynarodowej polityce narkotykowej

red.

List otwarty amerykańskich i międzynarodowych organizacji do rządu USA oraz przywódców innych państw, by zakończyli wojnę z narkotykami. Podpisujemy apel - czas na reformę narkopolityki!

Niżej podpisane amerykańskie i międzynarodowe organizacje pozarządowe, zajmujące się polityką narkotykową w USA, apelują o zmiany w zakresie tej polityki na globalną skalę. Tak, by spełniała ona standardy międzynarodowych praw człowieka, by priorytetami były dla niej zdrowie (w tym zapewnianie dostępu do leków), bezpieczeństwo i rozwój.

Panująca obecnie w USA i na świecie polityka oparta na kontroli i kryminalizacji zażywania, posiadania, produkcji i dystrybucji narkotyków stoi w sprzeczności z międzynarodowymi standardami w zakresie praw człowieka i prowadzi do licznych przypadków łamania tych praw. Kryminalizacja posiadania narkotyków na własny użytek oraz zażywania ich narusza prawo do prywatności i podstawowe zasady autonomii, na których opierają się pozostałe prawa człowieka.

Kryminalizacja handlu narkotykami poskutkowała drastycznym wzrostem opłacalności działania na nielegalnych rynkach, napędzając działania grup dopuszczających się nadużyć, doprowadziła do korupcji oraz podważenia demokracji i praworządności w wielu częściach świata. Nie tylko w USA, ale na całym świecie, egzekwowanie prawa narkotykowego wiąże się ze stosowaniem nadużyć i dyskryminujących praktyk, w tym z wydawaniem nieproporcjonalnie surowych wyroków za przestępstwa związane z narkotykami w USA (inaczej odbywa się to w przypadku Afroamerykanów niż w przypadku białych), wykonywaniem kary śmierci za podobne przestępstwa w niektórych krajach i egzekucjami bez wyroku sądu czy niewyjaśnionymi zaginięciami. Panująca obecnie polityka narkotykowa obniża poziom dobrobytu prowadząc do rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i ograniczenia dostępu do najpotrzebniejszych leków.

Jako że prohibicja okazuje się, w teorii i praktyce, niekompatybilna z prawami człowieka i wymogami związanymi ze zdrowiem publicznym, niektóre kraje zdecydowały się na wprowadzenie rozwiązań odbiegających od klasycznego modelu i szukanie alternatywnych środków odwołujących się do bezpieczeństwa zażywania narkotyków.

Niektóre stany USA przeprowadziły głosowania dotyczące regulacji i legalizacji zażywania marihuany dla celów innych niż lecznicze. Departament Stanu USA, odwołując się do strategii „Czterech filarów” przedstawionej przez Williama Brownfielda [William R. Brownfield, Trends in Global Drug Policy (US State Department 2014, UN Foreign Press Center, UN Plaza, New York)], zaapelował o tolerancję i elastyczność w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w ramach polityki narkotykowej, w tym regulacji prawnych. Obserwując sprzeczność podejścia opartego na kryminalizacji narkotyków z koncepcjami praw człowieka, zdrowia publicznego, a także szkody powstałe w skutek tego w ostatnich dekadach, doszliśmy do wniosku, że zwrot w kierunku nowych, mniej szkodliwych rozwiązań jest konieczny.

Wobec wspomnianych prób wprowadzenia zmian, w tym legalizacji i nowych regulacji dotyczących kontrolowanych substancji, konwencje ONZ powinny zostać zrewidowane w świetle międzynarodowych konwencji praw człowieka i innych norm. Wierzymy, że w przypadku nierozwiązywalnego konfliktu, prawa człowieka, których poszanowanie stanowi fundament ONZ, będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami konwencji. Państwa należące do ONZ powinny wdrożyć proces reform i modernizacji w zakresie ustalania norm prawa narkotykowego.

Popieramy wytyczne Departamentu Sprawiedliwości USA z sierpnia 2013 roku przedstawiające warunki w jakich możliwe jest odwoływanie się do stanowego systemu regulacji dotyczących marihuany, pomimo obowiązującej prohibicji [James M. Cole, Memorandum for All United States Attorneys: Guidance Regarding Marijuana Enforcement (Office of the Deputy Attorney General 2013)]. Jak stwierdził zastępca prokuratora generalnego James Cole w zeznaniu przed senacką Komisją Sprawiedliwości, takie rozwiązania są częścią rządowej strategii zorientowanej na przestrzeganie priorytetów na poziomie federalnym (tych samych, które dominują w traktatach), wobec faktu, że w USA niewielki procent organów egzekwujących prawo działa z ramienia władz federalnych, a konstytucyjne ograniczenia uniemożliwiają Kongresowi narzucanie władzom stanowym obowiązku egzekwowania prawa federalnego. Na liście priorytetów wspomnianych w wytycznych znajduje się zapobieganie przemocy i blokowanie napływu pieniędzy ze sprzedaży marihuany do kieszeni organizacji przestępczych.

Wobec ogromu niesprawiedliwości i szkód związanych z polityką narkotykową, apelujemy o otwarcie dialogu na te tematy i podjęcie działań podczas Specjalnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej kwestii narkotyków (UNGASS) w kwietniu 2016 roku oraz podczas zbliżających się posiedzeń Komisji ds. Środków Odurzających i powiązanych z nimi procedur, w tym podczas zebrania Komisji Eksperckiej dotyczącego rewizji planu zmian w traktacie.

Dodatkowo apelujemy o zwrócenie uwagi na przypadki łamania praw człowieka i inne problemy społeczne związane z polityką narkotykową. Podjęcie działań na rzecz zmian w tym zakresie wymaga zastosowania następujących rozwiązań:

  • Dostępność niezbędnych leków zawierających substancje objęte kontrolą, w tym leków opioidowych i leków przeciwbólowych, jest ograniczona w wielu krajach świata. Dostęp do nich powinien zostać umożliwiony wszystkim pacjentom, którzy mają na nie uzasadnione stanem zdrowotnym zapotrzebowanie. Państwa należące do ONZ powinny rozwiązać problemy w zakresie regulacji, prawa i edukacji, które doprowadziły do wspomnianych ograniczeń powodując tym samym niepotrzebne cierpienie.
  • Rządy powinny opracowywać środki kontroli w taki sposób, by nie stały one w sprzeczności z medycznymi i naukowymi badaniami nad substancjami kontrolowanymi, co obecnie dotyczy w USA substancji z Wykazu I (Schedule I).
  • Wobec coraz większej ilości dowodów na skuteczność marihuany w leczeniu niektórych schorzeń, państwa powinny zweryfikować i, w razie potrzeby, zmienić odpowiednie regulacje w celu zwiększenia jej dostępności dla celów medycznych i ułatwienia badań nad jej zastosowaniami w medycynie.
  • Rządy powinny uchylić rozporządzenia kryminalizujące zażywanie i posiadanie narkotyków na własny użytek, biorąc pod uwagę prawne zobowiązania wobec międzynarodowych standardów praw człowieka.
  • Rządy mogą kryminalizować nieodpowiedzialne czy niebezpieczne zachowania takie jak prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków, by regulować szkodliwe konsekwencje, ale nie samo ich zażywanie. Rządy powinny przyjrzeć się także czynnikom prowadzącym do wydawania niesprawiedliwych wyroków, przetrzymywania w więzieniach i praktyk opartych na dyskryminacji.
  • Państwa należące do ONZ powinny podjąć działania na rzecz redukcji kosztów stosowanych obecnie środków kontroli produkcji i dystrybucji narkotyków takich jak opryskiwanie upraw, które stanowią niepotrzebne zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Chodzi o szukanie alternatyw dla dominujących obecnie rozwiązań opartych na egzekwowaniu surowego prawa regulującego handel narkotykami oraz o opracowanie nowych ram prawnych.
  • ONZ powinna dążyć do zapobiegania przypadkom łamania praw człowieka, do których dochodzi w ramach egzekwowania prawa narkotykowego, oraz przede wszystkim do zaprzestania stosowania kary śmierci za przestępstwa związane z narkotykami.
  • ONZ powinna oceniać politykę narkotykową, biorąc pod uwagę kategorie takie jak zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój, dostęp do leków oraz poszanowanie praw człowieka, zamiast rozpatrywać tę kwestię wyłącznie przez pryzmat ilości substancji przechwytywanych przez władze. Przydałyby się również zmiany w rozporządzaniu budżetem, na przykład przeniesienie części wydatków przeznaczanych z egzekwowania prawa narkotykowego na programy ochrony zdrowia publicznego.
  • ONZ powinna poprzeć koncepcję redukcji szkód, a w jej ramach: programy wymiany igieł, zapewnianie bezpiecznych warunków do wykonywania wkłuć, terapię zastępczą (również przy użyciu opioidów) i rozwiązania wspierające osoby szukające pomocy po przedawkowaniach.

Międzynarodowe organizacje pozarządowe:
Broken No More
Global Exchange
Human Rights Watch
International Centre for Science in Drug Policy
International Drug Policy Consortium
Law Enforcement Against Prohibition
Nonviolent Radical Party transnational and transparty
Students for Sensible Drug Policy

Amerykańskie organizacje pozarządowe:
The American Alliance for Medical Cannabis
American Civil Liberties Union
Amity Foundation (AZ, CA, NM)
A Better Way Foundation (CT)
A New PATH (Parents for Addiction Treatment & Healing)
BOOM!Health (NY)
California NORML
The Center for Law and Justice (NY)
Center for Living and Learning (CA)
The Center for the Study of Cannabis and Social Policy
Chicago Recovery Alliance
The CHOW Project (HI)
Cincinnati Exchange Project (OH)
Citizens Opposing Prohibition Coalition for Cannabis Standards & Ethics (WA)
Common Sense for Drug Policy
DC Cannabis Campaign
DCNORML
Drug Policy Alliance
Drug Policy Forum of Hawaii
Drug Policy Forum of Texas
Drug Truth Network
Ella Baker Center for Human Rights
Empire State NORML (NY)
Family Law & Cannabis Alliance (MA)
FedCURE
Harm Reduction Action Center (CO)
Harm Reduction Coalition
Housing Works
Human Rights and the Drug War
Illinois Drug Policy Consortium Roosevelt University
Institute for Policy Studies Drug Policy Project
Intercambios Puerto Rico
Justice Strategies Legal Services for Prisoners with Children (CA)
The Libra Foundation
Marijuana Majority
Marijuana Policy Project
Moms United to End the War on Drugs
National Advocates for Pregnant Women
National Organization for the Reform of Marijuana Laws
New York Harm Reduction Educators (NYHRE)
The November Coalition Our America Initiative
Project Inform
Protect Families First (RI)
Remove Intoxicated Drivers
St. Ann’s Corner of Harm Reduction (NY)
Samuel DeWitt Proctor Conference
San Francisco Drug Users Union
Sensible Colorado
Southern Coalition for Social Justice (southeast)
StoptheDrugWar.org
Texas Criminal Justice Coalition
Treatment Action Group (TAG)
Veterans for Compassionate Care LLC (WA)
Veterans for Medical Cannabis Access
Virginians Against Drug Violence
Viva Rio (US)
VOCAL New York
William C. Velasquez Institute (WCVI)
WOLA (Washington Office on Latin America)
Women With A Vision (LA)

Firmy:
The ArcView Group
Berkeley Patients Group (CA)
Denver Relief Consulting (CO)
Dr. Bronner’s Magic Soaps
4Front Advisors
Greenbridge Corporate Counsel (CA, WA)
Harborside Health Center (CA)
iComply Cannabis Northwest Patient Resource Center (WA)
Social Justice Law Collective

Zagraniczne organizacje pozarządowe:
Beckley Foundation
Brazilian Drug Policy Platform
Canadian Drug Policy Coalition
Canadian HIV/AIDS Legal Network
Canadian Students for Sensible Drug Policy
Cannabis Sans Frontières (France)
Caribbean Vulnerable Communities Coalition
Chanvre & Libertés (France)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Deutscher Hanf Verband (DHV) – German Hemp Association
Diogenis Association, Drug Policy Dialogue South East Europe
Double Positive Foundation (Suriname)
Espolea, A.C. (Mexico)
European NGO Council on Drugs (ENCOD)
Forum Droghe (Italy)
Foundation Against Illicit Drug and Child Abuse (FADCA) (Liberia)
Hands Off Cain (Italy)
ICEERS International Center for Ethnobotanical Education Research & Service (Uruguay) Intercambios Asociación Civil (Argentina)
Krytyka Polityczna / Political Critique (Poland)
Luca Coscioni Association for Freedom of Scientific Research (Italy)
NVO 4 Life (Montenegro)
Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas, Asuntos del Sur
Pivot Legal Society (Canada)
REDUC – Brazilian Harm Reduction and Human Rights Network
Release (UK)
Transform Drug Policy Foundation
Viva Rio (Brazil)
Zimbabwe Civil Liberties and Drug Network

Tłumaczenie: Dominika Dymińska

Oryginalny tekst listu w języku angielskim.

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.