Kraj

Fotorelacja: VI Juchy Soundsystem Festival

Wydarzenie łączy muzykę i dobrą zabawę z edukacją i profilaktyką. Idea narodziła się w roku 2010 i od tego czasu organizatorzy starają się łamać tematy tabu oraz tworzyć obszar do szczerej rozmowy o narkotykach oraz zagrożeniach, jakie za sobą niosą.

Praca przy tworzeniu festiwalu to dobre narzędzie rozwijacie kompetencje społeczne,  to młodzi ludzie są głównie zaangażowani w jego realizację. Publiczność aktywnie włącza się w otwarte debaty o używani substancji psychoaktywnych. Tematem tegorocznej dyskusji była kwestia powiązania używania narkotyków/dopalaczy i zakażeń wirusem HIV. Gośćmi specjalnymi tegorocznej dyskusji byli profesor Alicja Wiercińska-Drapało, Wojciech Tomczyński z organizacji Sieć Plus, Maciej Zarzycki oraz Marek Kula ze Stowarzyszenia Monar Szczecin, Marcin Chałupka z serwisu Narkopolityka.pl, Magdalena Bartnik z warszawskiej Fundacji Redukcji Szkód

Nikodem Kemicer reprezentujący Monar Markot Ełk i dyrektor lokalnego centrum kultury Radek Nowacki.

Festiwal to również obszar prezentacji różnorodnych przekazów profilaktycznych z wykorzystaniem sztuki. W tym roku zaprezentowały się teatry profilaktyczne przygotowywane przez dzieci i młodzież współpracujące z fundacją Human Lex Instytut w ramach streetworkingu. A także pokazano filmy animowane tworzone przez fundację w aresztach śledczych oraz wystawy fotograficzne przygotowane przez młodzież.

O oprawę muzyczną festiwalu zadbały w tym roku ogólnopolskie gwiazdy muzyki reggae: Mesajah, Junior Stress, Tabu, Kacezet, Grizzlee, Tallib. Impreza okazją do zaprezentowania się młodych artystów, którzy walczyli o główną nagrodę Festiwalu.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij