Sterniczki

Likwidacja pomocy państwa dla kobiet

Gościnią programu Roberta Kowalskiego „Sterniczki w Krytyce Politycznej” jest dr Agata Adamiecka.

– Po ’89 roku – niezależnie od tego, jakie mieliśmy rządy – czy tzw. liberalne, czy lewicowe, konsekwentnie następowała likwidacja pomocy państwa dla kobiet. Naruszanie ich demokratycznych praw – mówi dr Agata Adamiecka w programie Roberta Kowalskiego Sterniczki w Krytyce Politycznej.

Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Genderowego uważa, że kobiety w Polsce „zmagają się z głęboką wadą systemową”. – Trzeba walczyć o prawa kobiet, bo one są w rażący sposób naruszane. Mamy do czynienia ze zmasowanym atakiem na prawa kobiet, które bardzo szybko wylatują z katalogu praw podstawowych – mówi Adamiecka. Jako przykład podaje projekt zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

Pytana o kwestię reprezentacji kobiet Adamiecka wskazuje Kongres Kobiet jako wspólną platformę dla aktywistek z różnych opcji politycznych. – Kongres Kobiet od wielu lat próbuje zbudować taką przestrzeń. Pokazać, że niezależnie od tego, jakie mamy poglądy w całej palecie pozycji politycznych i ideologicznych, mamy wspólny interes. Są takie przestrzenie, co do których jesteśmy zgodne, jesteśmy w stanie budować jak najszerszą koalicję.

Zobacz Sterniczki w Krytyce Politycznej:

Dr Adamiecka uważa, że obecnie w Polsce na nowo wraca dyskusja na temat roli kobiet w społeczeństwie. – Na nowo otwiera się rozmowa o tym, w jakim społeczeństwie będziemy żyli, jak będziemy myśleć o ładzie demokratycznym. Musimy wyciągać wnioski z historii zaangażowania kobiet w ruch Solidarności, który kompletnie nie przyniósł żadnych realnych zysków kobietom w potransformacyjnej Polsce.

Adamiecka w ramach tegorocznego Kongresu Kobiet zorganizowała Centrum Genderowe. Tematem jednego z paneli była kwestia przedstawiania roli płci w podręcznikach szkolnych.

– Zaprosiliśmy badaczy, który od kilku lat na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzili głębokie badania nad podręcznikami szkolnymi i tym, w jaki sposób wyglądają w nich relacje genderowe. Jakie modele kobiecości, jakie modele męskości są tam promowane.

– Panel zatytułowaliśmy Jak w serialu. Wydaje nam się, że jesteśmy w zupełnie innymi miejscu, jeżeli chodzi o taką debatę równościową. Kiedy otwieramy podręczniki, z których uczone są dzieci i młodzież, to jest absolutny katalog stereotypów. Jest tam mnóstwo najróżniejszych mechanizmów dyskryminacyjnych, które wychowują kolejne pokolenia Polaków w duchu głębokiej dyskryminacji, zamknięcia i myślenia stereotypami – mówiła dr Adamiecka w Sterniczkach.

**Dziennik Opinii nr 134/2016 (1284)

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij