Miasto

Warsztaty WenDO

Zamknięto już zapisy na warsztat Antyprzemocowy w Gdańsku w dniach 19 – 20 listopada 2016 r. Udział bezpłatny.

Zamknięto już zapisy na warsztat Antyprzemocowy (WenDo – budowanie pewności siebie, asertywność i samoobrona dla dziewcząt i kobiet*), który odbędzie się w Gdańsku w dniach 19 – 20 listopada 2016 r.

Fundacja Autonomia wraz ze Świetlicą Krytyki Politycznej w Trójmieście zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach antyprzemocowych prowadzonych w całej Polsce przez absolwentki Akademii Treningu WenDo.

Weź udział w warsztacie jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności w zakresie:
• skutecznej, spójnej, asertywnej komunikacji
• rozpoznawania i diagnozowania sytuacji przekraczania granic
• podejmowania decyzji
• reagowania na sytuacje przekraczania granic, dyskryminację i przemoc ze względu na płeć i inne
• samoobrony fizycznej w sytuacjach ataku/napaści

Jest tylko 12 miejsc. Pierwszeństwo będą miały osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w warsztatach WenDo. Zapisz się już dziś!

Jeśli chcesz doświadczyć własnej siły fizycznej, uwolnić swój oddech i głos, wyraźniej dostrzec swoje możliwości i zasoby, odzyskać poczucie wpływu – koniecznie weź udział w warsztacie.

Jeśli chcesz przestać czuć się bezradną i bezbronną wobec ataków słownych i fizycznych w miejscach publicznych, na ulicy, w szkole, w pracy, w domu – weź udział w warsztacie.

Na warsztacie, który jest prowadzony metodą upełnomacniającą (z ang. empowerment), kobiety i dziewczęta uczą się jak reagować na przemoc, na różne formy przekraczania granic. Wzmacniają poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i sprawczości. WenDo jako metoda samoobrony psychicznej przekazuje wiedzę na temat skutecznych metod komunikowania się i wyrażania własnych potrzeb, emocji, zdania. Pomaga to rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd.

Osoby uczestniczące w procesie upełnomocnienia, który realizuje się na naszym warsztacie, zarówno uzyskują, jak i odzyskują kontrolę, sprawczość, wpływ i moc, docierają do istniejących (a często zapomnianych lub niewykorzystywanych) zasobów i kompetencji.

Aby wziąć udział w warsztacie nie potrzeba siły, ani nadzwyczajnej sprawności. Każda kobieta może nauczyć się skutecznie bronić.

Metody pracy

W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, dyskusje w małych grupach i plenarne, praca z oddechem i głosem, elementy dramy. W zakresie samoobrony fizycznej ćwiczymy m.in. ciosy, kopnięcia, uwolnienia, bloki. Zajęcia prowadzone będą w maksymalnie 12-osobowej grupie.

Jaki jest koszt udziału w warsztacie?

Udział w warsztacie jest bezpłatny dzięki pokryciu części kosztów z dotacji Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach projektów: „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” oraz „ZERo przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć”, a także dzięki wolontaryjnie wykonywanej pracy oraz wsparciu organizacji i instytucji lokalnych [nazwa Twojej org/inst, jeśli potrzeba].

Termin: 19-20 listopada 2016 r., łącznie 12 godzin zegarowych/16 godzin  szkoleniowych
sobota 19 listopada 2016 r., godz. 10.00 – 16.00

niedziela 20 listopada 2016 r., godz. 10.00 – 16.00
Warsztaty są planowane jako całość, dlatego nie będzie możliwe dołączenie do grupy drugiego dnia lub tylko na kilka godzin pierwszego lub drugiego dnia.

Miejsce: Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35, II p. Gdańsk.

Jak się zapisać?

Mamy tylko 12 miejsc.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w warsztatach WenDo.

Aby się zapisać należy:

Wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać  go na e-mail:  e-mail: [email protected]

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydować będą opisane w ankiecie doświadczenie w działalności równościowej, motywacja i przynależność do tzw. grup mniejszościowych. Chętne osoby mogą zostać wpisane na listę rezerwową.

Wszelkie pytania można kierować do: Anna Urbańczyk, e-mail: [email protected], tel. 604 48 19 69

Informacja o osobie prowadzącej:

Anna Urbańczyk – trójmiejska aktywistka i trenerka praw człowieka. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Więcej informacji: www.warsztatyrownosciowe.pl

Superwizja: Katarzyna Starowicz 

Jako, że nasze zajęcia mają też charakter sportowy, informujemy, że trenerki prowadzące zajęcia są ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków. Organizacja użyczająca miejsca przeprowadzenia zajęć nie bierze na siebie odpowiedzialności za wszelkie nieszczęśliwe wypadki spowodowane udziałem w warsztatach.

Co ze sobą zabrać:

Na zajęcia najlepiej ubrać się w wygodne ubranie typu dres oraz buty na płaskiej podeszwie. W miejscu zajęć będzie można się przebrać.

Przerwy kawowe:

Dzięki uprzejmości Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście podczas zajęć będą zapewnione przerwy kawowe.

* oraz osób socjalizowanych do roli kobiety

Informacja o programach i grantodawcach

Wydarzenie odbywa się w ramach projektów fundacji Autonomia: „Zatrzymać przemoc – kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć” oraz „ZERo przemocy – Zaangażowanie, Edukacja, Rzecznictwo przeciwko przemocy ze względu na płeć” finansowanych ze środków: Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, oraz Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

                                                  

                              

                                   

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij