Miasto

Ulica przestrzenią teatru i rewolucji

Co charakteryzuje polski teatr uliczny? Goście: Lech Raczak, Romuald Wicza-Pokojski, Elwira Twardowska, Igor Stokfiszewski, Mirosław Baran.

Teatr Miniatura i Krytyka Polityczna Trójmiasto we współpracy z Klubem PLAMA zapraszają 13 lipca o godz. 19.00 na debatę towarzyszącą Festiwalowi Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA poświęconą polskiemu teatrowi ulicznemu.

W gronie artystów, animatorów kultury i krytyków, którzy od lat zajmują się teatrem ulicznym porozmawiamy o tym, co charakteryzuje polski teatr uliczny, czym się wyróżnia na tle światowym, jakie były jego początki i w jakim kierunku zmierza.

Do rozmowy zostali zaproszeni: Lech Raczak, założyciel Teatru Ósmego Dnia, od 1993 roku dyrektor artystyczny festiwalu Malta, największego plenerowego wydarzenia kulturalnego w Polsce, Romuald Wicza-Pokojski, twórca spektakli ulicznych, inicjator festiwalu Bulwar Sztuki w Toruniu, obecnie dyrektor Teatru Miniatura w Gdańsku, Elwira Twardowska, inicjatorka i do 2011 r. dyrektorka artystyczna gdańskiego festiwalu FETA oraz Igor Stokfiszewski, dramaturg, krytyk literacki i teatralny, publicysta, członek zespołu tworzącego tegoroczne Berlin Biennale. Spotkanie poprowadzi Mirosław Baran, krytyk teatralny i filmowy, dziennikarz „Gazety Wyborczej”.

Lech Raczak – ukończył Wydział Polonistyki Uniwersytetu Poznańskiego. Od 1964 związany był z Teatrem Ósmego Dnia jako jego współzałożyciel, aktor, reżyser, a od 1968 także szef zespołu, który wyrastał z tradycji teatru studenckiego i nadawał ton polskiemu ruchowi alternatywnemu: artyści zaangażowani w opozycję wobec socjalistycznych władz, poddawani politycznym represjom, radykalnie reformowali też język sztuki. Po rozstaniu z Teatrem Ósmego Dnia Lech Raczak na cztery lata związał się poznańskim Teatrem Polskim. Od 1993 roku jest niezmiennie szefem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta w Poznaniu. Reżyseruje w Polsce i we Włoszech (gdzie mieszka na stałe od 1998 r.), w teatrach dramatycznych i eksperymentalnych; prowadzi warsztaty aktorskie i reżyserskie, jest profesorem wizytującym w pracowni Zjawisk Teatralnych poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego.

Igor Stokfiszewski – krytyk literacki, dramaturg, członek zespołu Krytyki Politycznej. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim i Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2001-2006 redaktor działu literackiego magazynu „Ha!art”. Współpracuje przy międzynarodowych literackich programach stypendialnych z Willą Decjusza w Krakowie. Był współkuratorem REDakcji KP w Warszawie przy ul. Chmielnej. Współpracuje z Teatrem Nowym w Warszawie, Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie i Berlin Biennale.

Elwira Twardowska – długoletnia szefowa klubu Plama na gdańskiej Zaspie, inicjatorka i dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, znana animatorka wydarzeń kulturalnych.

Romuald Wicza-Pokojski – reżyser, dramaturg, założyciel autorskiego Teatru Wiczy, z którym zrealizował ponad 20 spektakli zarówno scenicznych, jak i plenerowych, od 2011 roku dyrektor naczelny i artystyczny Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale Wiedzy o Teatrze. Zaangażowany w działalność kulturalną i teatralną: pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Bulwar Sztuki, kierownik społecznego domu kultury Centrum Wolnego Czasu Wicza. Realizator projektów artystyczno-społecznych adresowanych do osób bezdomnych, środowisk defaworyzowanych społecznie, emigrantów. W latach 2008–2011 dyrektor programowy Biura Gdańsk 2016, współautor strategii kulturalnej „Wolność kultury. Kultura Wolności”.

Wydarzenie towarzyszy XVI Międzynarodowemu Festiwalowi Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, który odbywa się w Gdańsku w dniach 12-15 lipca 2012.

Współorganizator: 
  

Partner:

Wsparcie:

Patronat:
          

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij