Miasto

Trójmiasto, 30 stycznia: Warsztaty z demokracji cz. 2

Wybierasz ty! Dobre praktyki wybierania naszych przedstawicieli. Ekspert: dr Piotr Uziębło (UG). Wprowadzenie: Marcin Gerwin (Sopocka Iicjatywa Rozwojowa). Moderacja: Maria Klaman (KP), Maciej Sandecki (GW).
30 stycznia, poniedziałek, godz. 18.00, Świetlica KP w Trójmieście

Drugie spotkanie z cyklu WARSZTATY Z DEMOKRACJI stanowiącego platformę do spotkania i wymiany poglądów dla obywateli, polityków, ekspertów na temat tego, jak tworzyć wspólną i sprawną demokrację na poziomie miasta.

Spotkanie odbędzie się w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście przy ul. Nowe Ogrody 35 (II piętro) w Gdańsku w poniedziałek 30 stycznia o godz. 18.00. Kolejne spotkanie 13 lutego.

Warsztaty odbędą się pod hasłem Wybierasz ty! Dobre praktyki wybierania naszych przedstawicieli. Spotkanie moderują: Maria Klaman (Krytyka Polityczna) i Maciej Sandecki („Gazeta Wyborcza”). Ekspertem będzie dr Piotr Uziębło (Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego).

Ordynacja wyborcza ma podstawowe znaczenie dla sprawnie działającej demokracji. Które rozwiązania w tej kwestii są bardziej korzystne z perspektywy wyborców – okręgi jednomandatowe czy ordynacja „pojedynczy głos przechodni”, która stosowana jest obecnie w Irlandii?

WARSZTATY Z DEMOKRACJI to otwarte spotkania, podczas których mieszkańcy, politycy i eksperci będą wspólnie rozmawiać o tym, co zrobić, by usprawnić demokrację na poziomie miasta. W trakcie cyklu trzech spotkań uczestnicy będą poszukiwać rozwiązań dotyczących funkcjonowania samorządów, ulepszenia ordynacji wyborczej, a także dociekać, co oznacza w praktyce udział mieszkańców w decydowaniu o sprawach miasta. 

Spotkania zostały podzielone na trzy części: „Silna rada czy silny prezydent? Kto powinien podejmować decyzje w sprawach miasta” , „Wybierasz ty! Dobre praktyki wybierania naszych przedstawicieli” oraz „Demokracja równa się partycypacja. Jak mieszkańcy mogą wpływać na sprawy miasta?”. 

Wprowadzenie do każdego spotkania przygotuje Marcin Gerwin z Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej, prezentując zagadnienie i stosowane w Polsce i na świecie rozwiązania, a do dyskusji zaproszeni zostaną specjaliści z Uniwersytetu Gdańskiego, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, posłowie z okręgu gdańskiego i gdyńsko-słupskiego oraz uczestnicy spotkania. Spośród zaproszonych ekspertów w spotkaniach uczestniczyć będą: Marta Makuch, dr Anna Rytel-Warzocha, dr Arkadiusz Peisert, dr Piotr Uziębło. Spotkania moderować będą: Maciej Sandecki („Gazeta Wyborcza”) i Maria Klaman (Krytyka Polityczna).

Bezpośrednim impulsem do zorganizowania tych spotkań teraz jest inicjatywa ustawodawcza o wzmocnieniu udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw prezydenta Bronisława Komorowskiego. Projekt ten zakłada zmianę sposobu funkcjonowania demokracji lokalnej, zostanie złożony w Sejmie najprawdopodobniej do końca stycznia, a następnie dyskutowany. Chcemy wcześniej przedyskutować proponowane rozwiązania, uczulając mieszkańców i posłów na kwestie stanowiące zagrożenie dla równomiernego rozłożenia władzy w samorządzie lokalnym między prezydentem, radą miasta i legitymizującymi ich mieszkańcami.

PROGRAM WARSZTATÓW Z DEMOKRACJI

1. Silna rada czy silny prezydent? Kto powinien podejmować decyzje w sprawach miasta?

23 stycznia, poniedziałek, godz. 18.00 

Czy kompetencje prezydentów miast powinny zostać zwiększone, by mogli niemal jednoosobowo zarządzać miastami? Czy poprawi to jakość demokracji? Czy może raczej większe kompetencje powinna mieć rada miasta, w skład której wchodzi wiele osób? Jak powinny wyglądać relacje pomiędzy prezydentem a radą miasta?  

Ekspertka: Marta Makuch (Centrum Inicjatyw Obywatelskich)

Marta Makuch – Prezeska Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Od 2005
roku aktywnie działa na rzecz rozwoju lokalnego realizując ideę "Słupska
Obywatelskiego". Doświadczona organizatorka konsultacji społecznych,
badań fokusowych, badań opinii publicznych i innych mechanizmów
partycypacji obywatelskiej. Pracuje jako tutorka i coach (ukończony kurs
Ericsson College International uzyskany Certificate of Completion The
Art and Science of Coaching Modules I-IV)

2. Wybierasz ty! Dobre praktyki wybierania naszych przedstawicieli 

30 stycznia, poniedziałek, godz. 18.00 

Ordynacja wyborcza ma podstawowe znaczenie dla sprawnie działającej demokracji. Które rozwiązania w tej kwestii są bardziej korzystne z perspektywy wyborców – okręgi jednomandatowe czy ordynacja „pojedynczy głos przechodni”, która stosowana jest obecnie w Irlandii? 


Ekspert: dr Piotr Uziębło (Uniwersytet Gdański, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych)

Piotr Uziębło – prawnik, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej pracy naukowej skupia się na problematyce wykonywania władzy przez zbiorowy podmiot suwerenności, w szczególności demokracji bezpośredniej oraz prawie wyborczym, a ponadto obszarem zainteresowania są również systemy ustrojowe państw obcych w szczególności pozaeuropejskich. Autor kilkudziesięciu artykułów oraz rozdziałów w książkach poświęconych powyższej problematyce, a także monografii Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce na tle rozwiązań ustrojowych państw obcych (Warszawa 2006) oraz komentarzy do ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Warszawa 2008) oraz ustawy o referendum lokalnym (Warszawa 2008).

3. Demokracja równa się partycypacja. Jak mieszkańcy mogą wpływać na kształt miasta? 

13 lutego, poniedziałek, godz. 18.00 

Demokracja to nie tylko wybory, to możliwość bezpośredniego włączania się mieszkańców w sprawy miasta. Służą temu między innymi referenda lokalne, budżet obywatelski czy dobrze prowadzone konsultacje społeczne. Co zrobić, by zwiększyć udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji? 


Eksperci: dr Anna Rytel-Warzocha (Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego), dr Arkadiusz Peisert (Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytet Gdański,  Oddział Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)

Organizatorzy:

 

Partner:

Patronat: 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij