Miasto

Sztuka w czasach konfliktu – dyskusja

W panelu zorganizowanym w ramach projektu "Bliski Nieznajomy" udział weźmie Agnieszka Wiśniewska z KP.

21 maja, czwartek, godz. 17.00, Europejskie Centrum Solidarności, sala nr 5, III piętro

Finalna prezentacja projektu Bliski Nieznajomy

Menedżerka projektu: Julia Bardun
Kierownik artystyczny projektu w CSW Łaźnia: Agnieszka Wołodźko
Kierownik projektu w KCCC w Kłajpedzie: Ignas Kazakevicius

Bliski Nieznajomy to międzynarodowy projekt artystyczno-badawczy, który od stycznia 2013 r. realizowany był przez Bałtycki Oddział Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej w Kaliningradzie, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i Centrum Komunikacji Kulturalnej w Kłajpedzie. Pozwolił na kolektywną analizę zachodzących obecnie zmian społecznych i politycznych w relacjach pomiędzy Polakami, Litwinami i Rosjanami. Realizowany był poprzez ekspedycje artystyczne, projekty w przestrzeni publicznej, rezydencje artystyczne, publikacje, wymianę wystaw, prezentacje i dyskusje. Każdy z partnerów projektu wniósł swój wkład w obraz tego terytorium tak, aby był on czytelny dla innych. Celem było zbudowanie trwałej sieci komunikacji pomiędzy naszymi miastami (Gdańskiem, Kaliningradem i Kłajpedą) i krajami (Polską, Rosją i Litwą) oraz sprawdzenie, do jakiego stopnia możemy dzielić się naszą wiedzą i kompetencjami, dla wspólnej twórczości.

Projekt Bliski Nieznajomy, w ramach którego w 2014 roku zorganizowano wystawę z udziałem  litewskich, polskich i rosyjskich artystów, która odbyła się w Kłajpedzie, Kaliningradzie i Gdańsku, nagle zyskał ostry wymiar społeczno-polityczny. Rozpoczęty w ramach długofalowego programu współpracy transgranicznej, był realizowany w czasie konfliktu pomiędzy Rosją i Europą, który pojawił się w wyniku interwencji Rosji na Ukrainie. Nieoczekiwanie każdy mieszkaniec regionu musiał skonfrontować się z pytaniem dotyczącym granic – tych kulturowych jak również politycznych i narodowych. Problem tożsamościowy nie jest niczym nowym. W przeszłości był on źródłem wielu traum w Europie Wschodniej. W związku z tym powstaje pytanie w jaki sposób my – intelektualiści, artyści i obywatele swoich krajów – możemy wspólnie pracować na rzecz ich przezwyciężenia?

Finalna prezentacja będzie okazją do dyskusji zatytułowanej Sztuka w czasach konfliktu, w której udział wezmą przedstawiciele partnerów projektu a także zaproszeni goście, zaangażowani w sprawy współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej. Poprowadzi ją gdańska pisarka Barbara Piórkowska. Ponadto odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego na temat projektu oraz promocja płyty, która powstała po Festiwalu „Sound Around”. Po spotkaniu zapraszamy gości na prezentację dwóch projektów w przestrzeni publicznej: projekcji wideo „Tęcza” autorstwa rosyjskiego artysty Ewgenija Umanskiego (ściana kamienicy w Gdańsku, przy ul. Rzeźnickiej 64/65, projekcja w dn. 19-21 maja 2015 r. w godz. 21.00-24.00).

PROGRAM

17.00-17.15 – przywitanie gości

17.15-17.35 – prezentacja filmu dokumentalnego Bliski nieznajomy, reż. Marek Zygmunt

17.35-18.00 – Łukasz Szałankiewicz, prezentacja płyty „Sound Around”

18.00-19.45 – panel dyskusyjny Sztuka w czasach konfliktu (prowadzenie: Barbara Piórkowska, uczestnicy: Ona Bajoriniene (Centrum Komunikacji Kulturalnej, Kłajpeda), Julia Bardun (Bałtycki Oddział Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej, Kaliningrad),  Elena Cwietajewa (Bałtycki Oddział Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej, Kaliningrad), Łukasz Szałankiewicz (artysta), Agnieszka Wołodźko, (CSW Łaźnia), Agnieszka Wiśniewska (Krytyka Polityczna), Piotr Wyrzykowski (artysta)

19.45-20.00 – Piotr Wyrzykowski, prezentacja akcji Protest i Samospalenie

20.00 – przejazd zaproszonych gości autobusem na miejsce realizacji pracy, w przestrzeni publicznej, rosyjskiego artysty Ewgenija Umanskiego pt. Tęcza, Gdańsk, ul. Rzeźnicka 64/65

W dniu 21 maja w przestrzeni miejskiej Gdańska odbędzie się akcja Piotra Wyrzykowskiego promująca aplikacje Protest i Samospalenie. Szukaj figur „protestujących”.

Organizator: twórcy projektu Bliski Nieznajomy

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij