Miasto

Stanowisko Rady Wydziału Filologicznego UG w sprawie ksenofobii

Stanowisko podjęte na posiedzeniu w dniu 14 września 2016.

W reakcji na niedawne przypadki agresji wymierzone w przedstawicieli innych grup etnicznych czy też w osoby porozumiewające się w innym języku, a także w odpowiedzi na apel Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Marcina Pałysa, o publiczne potępienie takich zachowań Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego pragnie wyrazić swoje oburzenie i głęboki niepokój związany z narastającą atmosferą nienawiści wobec szeroko pojętej inności oraz społecznym i politycznym przyzwoleniem na przemoc symboliczną i fizyczną.

Niestety, wspomniane ataki nie spotkały się z należytym potępieniem ze strony władz i służb publicznych, z zaskakującą pobłażliwością spoglądających na wykroczenia popełniane z rzekomo patriotycznych pobudek. Jako Rada Wydziału, na którym porozumienie między różnymi kulturami stanowi istotę nauczania oraz etosu akademickiego, stoimy na stanowisku, że do zasad demokratycznego państwa należy nie tylko troska o los jego obywateli za granicą, lecz także o to, by ludzie innych kultur, mówiący innymi językami, czuli się bezpiecznie, kiedy przebywają w owym demokratycznym państwie, czyli w Polsce. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że przypominająca najgorsze karty polskiej historii atmosfera, w której uliczni bandyci nazywani są przez wysokich przedstawicieli władz publicznych patriotami, dzięki stosownym działaniom ulegnie oczyszczeniu, a podejmowany na wielu wydziałach humanistycznych trud nauczania kultury ojczystej obok innych kultur i języków nie zostanie zaprzepaszczony wskutek nieodpowiedzialnych słów, gestów i czynów.

Rada Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Gdańskiego

Lipski-Idea

__
Dobry, bo przeczytany do końca, tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Wesprzyj nas.

Zamknij

20kp-logo-white-500px