Miasto

Stanowisko Rady Wydziału Filologicznego UG w sprawie ksenofobii

Stanowisko podjęte na posiedzeniu w dniu 14 września 2016.

W reakcji na niedawne przypadki agresji wymierzone w przedstawicieli innych grup etnicznych czy też w osoby porozumiewające się w innym języku, a także w odpowiedzi na apel Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, profesora Marcina Pałysa, o publiczne potępienie takich zachowań Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego pragnie wyrazić swoje oburzenie i głęboki niepokój związany z narastającą atmosferą nienawiści wobec szeroko pojętej inności oraz społecznym i politycznym przyzwoleniem na przemoc symboliczną i fizyczną.

Niestety, wspomniane ataki nie spotkały się z należytym potępieniem ze strony władz i służb publicznych, z zaskakującą pobłażliwością spoglądających na wykroczenia popełniane z rzekomo patriotycznych pobudek. Jako Rada Wydziału, na którym porozumienie między różnymi kulturami stanowi istotę nauczania oraz etosu akademickiego, stoimy na stanowisku, że do zasad demokratycznego państwa należy nie tylko troska o los jego obywateli za granicą, lecz także o to, by ludzie innych kultur, mówiący innymi językami, czuli się bezpiecznie, kiedy przebywają w owym demokratycznym państwie, czyli w Polsce. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że przypominająca najgorsze karty polskiej historii atmosfera, w której uliczni bandyci nazywani są przez wysokich przedstawicieli władz publicznych patriotami, dzięki stosownym działaniom ulegnie oczyszczeniu, a podejmowany na wielu wydziałach humanistycznych trud nauczania kultury ojczystej obok innych kultur i języków nie zostanie zaprzepaszczony wskutek nieodpowiedzialnych słów, gestów i czynów.

Rada Wydziału Filologicznego

Uniwersytetu Gdańskiego

Lipski-Idea

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij