Miasto

Społeczeństwo genderowe – rozmowa

Społeczeństwo genderowe - spotkanie z Anną Kłonkowską, tłumaczką książki Michaela Kimmela we wtorek, 22 marca.

Książkę „Społeczeństwo genderowe” Michaela Kimmela można traktować jako podręcznik uniwersytecki dla studentów, ale równie dobrze jako pozycję dla wykładowców. Z pewnością jest to książka porządkująca wiedzą na temat budowania społeczeństwa bardziej równego ze względu na gender.

Autor książki, Michael Kimmel tak mówi o dążeniach społecznych:

W nowym stuleciu i nowym tysiącleciu społeczeństwo genderowe nie dąży do tego, aby kobiety i mężczyźni stawali się coraz bardziej podobni, lecz raczej aby stawali się oni bardziej równi, aby cechy i zachowania określane dotychczas jako męskie i kobiece – kompetencja i współczucie, ambicja i uczucie – określane były wyraźnie jako ludzkie, dostępne zarówno dla kobiet i dla mężczyzn, którzy są wystarczająco dorośli, żeby je przyjąć […]. Sam zmieniający się człowiek […] jest osobowością, która może zawrzeć w sobie różnicę, sprzeczność i złożoność, osobowością zdolną do zmiany i elastyczną w gwałtownie zmieniającym się świecie.

Gościnią spotkania w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście będzie dr Anna Kłonkowska, tłumaczka książki „Społeczeństwo Genderowe”. Rozmowę poprowadzą Julia Gierczak i Damian Muszyński. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 22 marca o godz. 18.00, ul. Nowe Ogrody 35, II p., Gdańsk. Wstęp wolny. 
 

Szczególnym walorem Społeczeństwa genderowego, odróżniającym tę publikację od innych podręczników do gender studies, jest przyjmowana przez autora perspektywa, z której przygląda się on zagadnieniom płci kulturowej. Nie odnosi się on do klasycznego już sporu nature czy nurture – a zatem tego, czy różnice płciowe wynikają z esencjalistycznie ujmowanych, wrodzonych cech kobiet i mężczyzn, czy też są społecznie konstruowane za sprawą socjalizacji różnicującej – ale poszerza tę dyskusję o wątki związane z wtórnym wpływem interakcji społecznych oraz instytucji, w ramach których podtrzymywane są różnice i nierówności w stosunku do jednostek uprzednio już ukształtowanych ze względu na płeć kulturową. […] Kimmel często zwraca też uwagę na fakt, że przeceniając różnice między kobietami a mężczyznami, niejednokrotnie nie doceniamy wielkości różnic występujących wśród kobiet i wśród mężczyzn. […]

Społeczeństwo genderowe to książka, która porusza wiele zagadnień związanych z kwestią nierówności i różnic genderowych (tych domniemanych i tych obserwowanych).  Wyróżnia ją dowcipny, lekki, a zarazem nieupraszczający styl autora oraz żywe egzemplifikacje omawianych zjawisk społecznych.

Ze Wstępu Anny Kłonkowskiej

Michael Kimmel opowiada o swojej książce.
Organizatorami wydarzenia są Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij