Miasto

Polityka mieszkaniowa: kupować, wynajmować, czy skłotować?

Goście: Maciej Lisicki, Łukasz Muzioła, Krzysztof Szerkus. 14 listopada, środa, godz. 19.00, Świetlica KP, ul. Nowe Ogrody 35.

W ramach Uniwersytetu Krytycznego i cyklu seminariów Odzyskać Miasto, dyskusja o polityce mieszkaniowej.

Goście: Maciej Lisicki, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, Łukasz Muzioła, członek Grupy Inicjatywnej “Nic o nas bez nas”, Krzysztof Szerkus, rzecznik praw obywatelskich. Spotkanie poprowadzi socjolożka miasta Joanna Erbel.

14 listopada, środa, godz. 19.00, Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35, II piętro, Gdańsk

Kwestia mieszkaniowa jest jednym z najważniejszych, a ostatnio również palących tematów polityki miejskiej. Mieszkanie dla większości z nas jest niezbędnym elementem dającym poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie, w obecnej sytuacji gospodarczej stało się dobrem luksusowym –  towarem rynkowym, a przestało być prawem do posiadania dachu nad głową. Czy w sytuacji, kiedy coraz mniej osób stać na kupienie czy nawet wynajęcie mieszkania, polityka mieszkaniowa tak naprawdę nie istnieje a skłotowanie w przyszłości stanie się masowym zjawiskiem?

Spotkanie organizowane jest w ramach ścieżki „Edukacja Obywatelska” stawiającego sobie za cel ukazanie polityki miejskiej jako narzędzia rozwoju społeczeństwa demokratycznego opartego na uczestnictwie obywateli w życiu publicznym.

Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy rozwój inicjatyw miejskich i zmiana logiki myślenia o mieście może być wstępem do miejskich rewolucji? W spotkaniu wezmą udział eksperci, aktywiści miejscy oraz urzędnicy.

Joanna Erbel – socjolożka miasta, aktywistka, publicystka. Współzałożycielka Stowarzyszenia Duopolis, członkini Krytyki Politycznej. Redaktorka magazynu MIASTA.  Członkini Kongresu Ruchów Miejskich.  Pisze doktorat na temat roli aktorów nie-ludzkich w przemianie przestrzeni miejskiej w Instytucie Socjologii UW. Mieszka w Warszawie, pomieszkuje w Poznaniu i w Łodzi u ludzi dobrej woli.

NASTĘPNE SEMINARIUM
12 grudnia, środa godz. 19.00, W KOOPERATYWIE CZYLI WSPÓLNIE. ODRODZENIE IDEI SPÓŁDZIELCZOŚCI A MIEJSKA DEMOKRACJA

IDEA UNIWERSYTETU KRYTYCZNEGO
Uniwersytet Krytyczny nawiązuje wprost do tradycji inteligencji zaangażowanej, łącząc humanistyczne inspiracje z otwartością na publiczność spoza uniwersytetu tradycyjnego. Od 2009 roku w ramach Uniwersytetu Krytycznego systematycznie odbywają się seminaria i wykłady w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat w Warszawie. Jesienią ubiegłego roku rozpoczęliśmy odsłonę gdańską.
Uniwersytet Krytyczny jest próbą odpowiedzi na postępujący kryzys tradycyjnych instytucji akademickich. Uczelnie w Polsce stają się kolejnym instrumentem wolnorynkowej gospodarki – kreują innowacje na potrzeby biznesu, wytwarzają kapitał ludzki dla przedsiębiorstw.
Przekazywana studentom wiedza jest coraz węższa i specjalistyczna, a do tego zestandaryzowana (system USOS) i podporządkowana dyktatowi wskaźników ilościowych (punkty ECTS). Cierpi na tym nie tylko wykształcenie humanistyczne studentów, ale przede wszystkim funkcja Akademii jako ośrodka krytyki obowiązującego ładu społecznego. To z uniwersytetu wychodziły niegdyś odważne propozycje reform, to właśnie studenci pragnęli zmieniać świat. Dziś uczelnia przygotowuje przede wszystkim ekspertyzy, a jej absolwenci walczą o punkty w CV.
Uniwersytet Krytyczny chce dostarczać wielowymiarowej wiedzy o świecie: literatura i polityka, historia i socjologia, filozofia i polityka społeczna wzajemnie się tu inspirują i krytycznie pokazują społeczny świat jako całość. Pragniemy jednocześnie umożliwić publiczności kontakt z wykładowcami, których na co dzień nie mogą spotkać.

Zapraszamy wybitnych akademików z innych miast (Warszawa, Kraków, Poznań, Białystok), a także tych, którzy z racji innych obowiązków nie prowadzą już działalności dydaktycznej. Będziemy się starać stale zapraszać najciekawszych intelektualistów ze świata na regularne zajęcia – seminaria i konwersatoria, pozwalające na systematyczny, a nie jedynie doraźny kontakt z uczestnikami zajęć.

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij