Miasto

Niepodległość bez cenzury

Pokaz fragmentów filu o Karolu Modzelewskim i spotkanie z reżyserką, Agnieszką Arnold, które poprowadzi dr Grażyna Świętochowska.

Narratorem, a zarazem pierwszoplanowym bohaterem sześcioodcinkowego cyklu Niepodległość bez cenzury jest prof. Karol Modzelewski, wybitny historyk i nestor polskiej opozycji, pomysłodawca nazwy związku Solidarność. Przemyślenia i rewizje wcześniejszych przekonań, którymi dzieli się Modzelewski, zostały skonfrontowane z treścią różnorodnych archiwaliów oraz współczesnymi wypowiedziami postaci reprezentujących środowiska akademickie i artystyczne, jak również bezpośrednio zaangażowanych w politykę. Wśród bohaterów zabierających głos w filmie odnajdziemy m.in. Władysława Frasyniuka, prof. Leszek Kołakowskiego czy Andrzeja Seweryna.

Niepodległość bez cenzury to wgląd w przemiany społeczno-kulturowe na styku PRL-u i przełomu, ale również próba odszukania mniej bezpośrednich i bardziej skomplikowanych analogii między mechanizmami obecnymi w różnych epokach historycznych. Modzelewski w swojej narracji twórczo wykorzystuje zarówno doświadczenia schyłku PRL-u, jak i szereg przemyśleń zainspirowanych wyjazdami, m.in z pobytu we Włoszech. Agnieszka Arnold proponuje widzom opowieść o Karolu Modzelewskim utrzymane w stylistyce Kina Drogi, dzięki czemu oddaje głos osobom spotkanym w podróży.

Po emisji filmu odbędzie się rozmowa z Agnieszką Arnold dotyczyć będzie dorobku twórczego reżyserki. Zapytamy, na ile bezstronnie można tworzyć filmy dokumentalne, jak można pogodzić radykalność poglądów z próbą zachowania obiektywnością?

Pokaz jednej części cyklu Niepodległość bez cenzury oraz spotkanie z reżyserką Agnieszką Arnold odbędzie się we wtorek, 24 marca o godzinie 19.00 w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35, II p., Gdańsku.

Agnieszka Arnold – dokumentalistka, reporterka telewizyjna. Reżyserka szeregu filmów osadzonych w określonych realiach historycznych, w tym komentujących doświadczenie Zagłady czy dokonujących rewizji PRL-u. Autorka m.in. głośnego filmu podejmującego temat Jedwabnego (Sąsiedzi) oraz portretów ikonicznych postaci polskiej kultury (Bareizm, Bunt Janion).

dr Grażyna Świętochowska – badaczka i wykładowczyni z Katedry Kulturoznawstwa UG, gdzie obroniła doktorat poświęcony Czechosłowackiej nowej fali jako formie filmowego modernizmu. Naukowo zainteresowana m.in. problematyką reprezentacji Zagłady w kinie czechosłowackim, czeskim i polskim. Redaktor naczelna pisma „Panoptikum”, autorka tekstów o kinie.

Spotkanie jest częścią cyklu, którego kontynuacją będą warsztaty 25 marca – „Etyka dokumentalisty”, odbywające się również w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście.

Organizatorem wydarzenia jest Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij