Miasto

Ludzie Transformacji. Dokumentalista Michał Szlaga

Drugie spotkanie cyklu Sztuki Stosowane Społecznie. 20 listopada, wtorek, godz. 19.00, Świetlica KP, ul. Nowe Ogrody 35, II piętro, Gdańsk.

Drugie spotkanie w cyklu SZTUKI STOSOWANE SPOŁECZNIE Uniwersytetu Krytycznego w Trójmieście.

O ludziach transformacji opowie fotografiami dokumentalista Michał Szlaga. Zapraszamy na odkrywczy spacer po Polsce z artystą – ścieżkami fotografii i nagrań video stanowiących próbę uchwycenia zachodzących wokół zmian.
Prowadzenie: Hubert Bilewicz


20 listopada, wtorek, godz. 19.00, Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, ul. Nowe Ogrody 35, II piętro, Gdańsk

Sztuka jest elitarna, sztuka jest hierarchiczna, sztuka jest niezrozumiała. A przede wszystkim artyści to darmozjady, bo społeczeństwu nic nie dają, nieudacznicy, bo nic konkretnego robić nie umieją.
Z takim powszechnym wyobrażeniem walczy sztuka współczesna. Bo zdarza się wszędzie. Każdy może ją uprawiać. Nikogo i niczego nie wyklucza. Zaciera granice i wklucza wykluczonych. Działa na rzecz zmiany, ma wymiar społeczny, inny niż pięknoduchowskie zachwyty, sentymentalne poruszenia, eskapistyczne tęsknoty i kontemplacyjne przyjemności.
Artyści i artystki; robotnicy bądź partyzanci sztuki i wszyscy inni… Kwestionują kanon i podważają autorytety, dając wyraz oburzeniu, często zresztą sami oburzając i obrażając.
Zapomnijmy o strachu! Podczas comiesięcznych spotkań poza prezentacjami twórczości oraz analizą wybranych realizacji, będzie można przede wszystkim dyskutować z twórcami i twórczyniami: Katarzyną Krakowiak, Dorota Nieznalską, Michałem Szlagą oraz innymi zaproszonymi gośćmi.

Michał Szlaga – gdańszczanin, jeden z najciekawszych młodych polskich fotografów, od 12 lat dokumentuje Stocznię Gdańską i zachodzące na jej terenach zmiany. Publikował w najważniejszych polskich tytułach prasowych. Od 2008 roku tworzy projekt „Polska – Rzeczywistość”, osobisty pamiętnik fotograficzny, który obecnie zawiera ponad półtora tysiąca fotografii i stale się powiększa, całość publikuję na www.szlaga.com. Realizował projekty z fundacjami A Ku Ku Sztuka, Bęc Zmiana, Open Art Project, Wyspa Progress, Europejskim Centrum Solidarności, ESK Gdańsk 2016, Gdańską ASP i Teatrem Szekspirowskim. Działalność artystyczna Michała Szlagi została udokumentowana przez zagraniczne telewizje, niemiecką ARD, NDR i ZDF, francuską ARTE, angielską AJ1, Euronews oraz krajową TVP 1 i TVP Kultura.

Hubert Bilewicz – historyk sztuki, nauczyciel akademicki. Pracuje na Uniwersytecie Gdańskim. Kilkanaście ostatnich lat uczył w gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się historią sztuki nowoczesnej, architektury i dizajnu oraz gender studies. Interesują go zwłaszcza rozmaite (artystyczne i pozaartystyczne) uwikłania sztuki. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, redaktorem książki o architekcie Włodzimierzu Padlewskim oraz współautorem podręcznika sztuki dla gimnazjum.

***
TEMATYKA I SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAJĘĆ:
29 października, poniedziałek, godz. 19.00, PROLETARIUSZKA: DOROTA NIEZNALSKA
20 listopada, wtorek, godz. 19.00, LUDZIE TRANSFORMACJI. DOKUMENTALISTA: MICHAŁ SZLAGA
18 grudnia, wtorek, godz. 19.00, PEJZAŻYSTKA: KATARZYNA KRAKOWIAK
Uniwersytet Krytyczny nawiązuje wprost do tradycji inteligencji zaangażowanej, łącząc humanistyczne inspiracje z otwartością na publiczność spoza uniwersytetu tradycyjnego. Od 2009 roku w ramach Uniwersytetu Krytycznego systematycznie odbywały się seminaria i wykłady w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat w Warszawie. Obecnie cykl kontynuowany jest w nowej siedzibie Krytyki Politycznej na ul. Foksal 16 w Warszawie. Od jesieni ubiegłego roku Uniwersytet Krytyczny gromadzi chętnych do pogłębiania wiedzy z szeroko pojętej humanistyki również w Świetlicy KP w Trójmieście.

IDEA UNIWERSYTETU KRYTYCZNEGO
Uniwersytet Krytyczny nawiązuje wprost do tradycji inteligencji zaangażowanej, łącząc humanistyczne inspiracje z otwartością na publiczność spoza uniwersytetu tradycyjnego. Od 2009 roku w ramach Uniwersytetu Krytycznego systematycznie odbywają się seminaria i wykłady w Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat w Warszawie. Jesienią ubiegłego roku rozpoczęliśmy odsłonę gdańską.
Uniwersytet Krytyczny jest próbą odpowiedzi na postępujący kryzys tradycyjnych instytucji akademickich.  Uczelnie w Polsce stają się kolejnym instrumentem wolnorynkowej gospodarki – kreują innowacje na potrzeby biznesu, wytwarzają kapitał ludzki dla przedsiębiorstw.
Przekazywana studentom wiedza jest coraz węższa i specjalistyczna, a do tego zestandaryzowana (system USOS) i podporządkowana dyktatowi wskaźników ilościowych (punkty ECTS). Cierpi na tym nie tylko wykształcenie humanistyczne studentów, ale przede wszystkim funkcja Akademii jako ośrodka krytyki obowiązującego ładu społecznego. To z uniwersytetu wychodziły niegdyś odważne propozycje reform, to właśnie studenci pragnęli zmieniać świat. Dziś uczelnia przygotowuje przede wszystkim ekspertyzy, a jej absolwenci walczą o punkty w CV.
Uniwersytet Krytyczny chce dostarczać wielowymiarowej wiedzy o świecie: literatura i polityka, historia i socjologia, filozofia i polityka społeczna wzajemnie się tu inspirują i krytycznie pokazują społeczny świat jako całość. Pragniemy jednocześnie umożliwić publiczności kontakt z wykładowcami, których na co dzień nie mogą spotkać.
Zapraszamy wybitnych akademików z innych miast (Warszawa, Kraków, Poznań, Białystok), a także tych, którzy z racji innych obowiązków nie prowadzą już działalności dydaktycznej. Będziemy się starać stale zapraszać najciekawszych intelektualistów ze świata na regularne zajęcia – seminaria i konwersatoria, pozwalające na systematyczny, a nie jedynie doraźny kontakt z uczestnikami zajęć.

Wsparcie: Miasto Gdańsk
    
Partner: Międzywydziałowe Naukowe Artystyczne Koło Studentów UG

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.