Rafał Bakalarczyk

Rafał Bakalarczyk

Doktor nauk społecznych

Doktor nauk o polityce publicznej, współredaktor naczelny pisma „Polityka senioralna”, członek komisji ekspertów ds. osób starszych przy RPO, współpracownik m.in. Fundacji Norden Centrum, OMS im. Ferdynanda Lassalle'a. Magazynu Kontakt i portalu Więź.pl. Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Zajmuje się polityką społeczną, głównie senioralną, rodzinną, wobec osób z niepełnosprawnościami, opieką długoterminową oraz ubóstwem i wykluczeniem.
Elżbieta Rafalska, Mateusz Morawiecki, Anna Zalewska. Fot. Krystian Maj / KPRM

300plus: PR dobry, polityka gorsza

Rząd podejmuje „prospołeczne” decyzje brzemienne w finansowe skutki – jak 500+ czy obniżenia wieku emerytalnego – a gdy grupy zagrożone wykluczeniem domagają się większego wsparcia, słyszą wówczas, że na wszystko nie ma pieniędzy.

Zamknij