Miasto

Polska – Czechy: Pomoc – zmiana – kultura

Goście: Rafał Bakalarczyk, Dolores Czudkova, Robert Cieślar, Jakub Moliński. 19 listopada, poniedziałek, godz. 18.00, Księgarnia/Czytelnia "Na Granicy", ul. Zamkowa 1.

Polskie i czeskie modele polityki socjalnej są różne, mają jednak pewne wspólne cechy, które warto omówić. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak różnią się nasze modele zarówno w ramach bezpośredniej pracy z ludźmi, jak i ogólnie rozumianej polityki socjalnej. Zastanowimy się, jak wykorzystać wiedzę teoretyczną do pracy z ludźmi (dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi) nie tylko na pograniczu. Dowiemy się też, w jaki sposób działania pomocowe mogą łączyć się z kulturą.

19 listopada, poniedziałek, godz. 18.00, Księgarnia/Czytelnia „Na Granicy”, ul. Zamkowa 1

W spotkaniu udział wezmą:
Rafał Bakalarczyk – absolwent polityki społecznej UW i doktorant tamże. W 2009 r. obronił pracę magisterską z europejskiej socjologii politycznej w Dalarna Hogskolan (Szwecja). Zajmuje się polityką społeczną, w tym polityką edukacyjną, wykluczeniem społecznym i ekonomią opieki i skandynawskim systemem dobrobytu. Współautor m.in. książki Jaka Polska 2030?. Sekretarz redakcji Pisma Dialogu Społecznego „Dialog”.
Dolores Czudkova – Instytut Diakoński w Republice Czeskiej, przedsiębiorstwo społeczne Ergon w Trzyńcu, współkoordynatorka polsko-czeskiego projektu akademickiego (Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ostrawskiego) Instytucje i organizacje wspierające rozwój i socjalizację osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatów cieszyńskiego i karwińskiego.
Robert Cieślar – streetworker, nazywany przez chłopaków z Bobrka (dzielnica w Bytomiu) „Pan Uno” (od jednej z gier), specjalista z zakresu pedagogiki ulicy Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 2011 otrzymał tytuł bytomianina roku.
Jakub Moliński – absolwent socjologii UJ, wieloletni streetworker (1997) w Czeskiej Republice, obecnie pracuje w stowarzyszeniu NET Karviná, założyciel klubu „Liberte” w Czeskim Cieszynie.


Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Obywatelski transfer kultury” finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.