Regulamin serwisu internetowego KrytykaPolityczna.pl

Strona internetowa www.krytykapolityczna.pl jest administrowana przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Foksal 16, II p., 00-372 Warszawa, NIP 701-000- 25-99, KRS 0000242083.

Płatności online:

Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jego działalności statutowej.

Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.

Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN

W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
– internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/przelewy_online/)
– karta kredytowa lub debetowa ( lista kart na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/visa_mastercard/
– karta kredytowa lub debetowa oraz płatności z salda konta PayPal (lista rodzajów kart jest dostępna na stronie https://www.paypal.com/pl)
– Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl (dostępny pod adresem: http://www.dotpay.pl/pliki/regulaminy/dotpay_regulamin_dokonywania_wplat_20111116.pdf) lub regulamin PayPal (dostępny na stronie https://www.paypal.com/pl).

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

Korzystanie z powyższych form płatności jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Stowarzyszenie.

Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest:
– właściciel serwisu Dotpay.pl – firma Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72
– właściciel serwisu PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu

Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.