Dani Rodrik

| Uniwersytet Harvarda
Profesor ds. Międzynarodowej Gospodarki Politycznej w John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda, jest autorem książki "Economics Rules: The Rights and Wrongs of the Dismal Science".
Fot. Wprost, Playbuzz, Super Express. Fotoedycja KP

Z nimi populistów nie pokonacie

Co zrobicie, jeśli chcecie jednocześnie narodowej suwerenności, demokracji i hiperglobalizacji, a możecie wybrać tylko dwa z trzech?

g20-szczyt-australia

Rodrik: Wielka ściema globalizacji

G20 opiera się na dwóch pomysłach: jeden jest trafny i istotny, a drugi fałszywy i łatwo odwracający naszą uwagę od prawdziwego politycznego problemu z globalizacją.